IFKT GYIK 17. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Milyen munkát végezhetnek, bele számít-e a nyugdíjba, van-e biztos munka, hány órás a munkaidő, kötött-e vagy teljesítmény alapú?

Válasz: A kérdésből nem derül ki egyértelműen, hogy általában a fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetőségei felől érdeklődik a kérdező, avagy kifejezetten a nyílt munkaerő piacon fogyatékos emberek számára kínált munkalehetőségek felől? Előbbi esetben feltételezhetően még nincs intézményi tapasztalat fogyatékos / pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek / szenvedélybeteg személyek foglalkoztatásával kapcsolatosan.

A fogyatékos / szenvedélybeteg személyek számára lehetséges foglalkoztatási formák:

Szocioterápia – Munkaterápiás foglalkoztatásAz 1/2000 SzCsM rendeletben leírt foglalkoztatási forma azon személyek számára, akiknek munkakészségük szintje még nem éri el a fejlesztő-, akkreditált foglalkoztatás követelményszintjét, vagy, más esetben a foglalkoztatónak nincs lehetősége a fejlesztő / akkreditált foglalkoztatás engedélyezésére. Ebben az esetben ez az egy mód a belső védett foglalkoztatás szervezésére, mely kötődik engedélyhez. Az említett jogszabály rendelkezik a munkaterápiás foglalkoztatás szervezésének módjáról, a foglalkoztatás tartalmáról, a vezetendő adminisztrációs követelményekről, az ellenszolgáltatás mértékéről.

Fejlesztő foglalkoztatás Megszervezéséről, szolgáltatás jellegű engedélyeztetéséről, a foglalkoztatás módjáról rendelkező jogszabályok: 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 99/ B-D.§, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 9. Cím 110/J-M.§ határozza meg. 2 formája lehetséges: Mt. szerinti munkaviszony jellegű foglalkoztatás, illetve fejlesztői jogviszony az említett jogszabályok alapján,  munka-, szervezetpszichológus szakvéleményben foglalt javaslata alapján. Mt. szerinti munkaviszony jellegű foglalkoztatás esetében munkaidő tekintetében egyetlen kötöttséget az illető szakvéleménye jelent, amennyiben az korlátozást tartalmaz. Az Szt. szerinti, nem munkaviszony jellegű fejlesztő foglalkoztatás napi 4-6 órás időtartamú lehet, a munkapszichológus véleménye alapján. Természetesen mindkét foglalkoztatási forma szolgálati időnek minősül, nyugdíjra jogosít. Az állam támogatást biztosít az engedélyezett foglalkoztatás működtetéséhez. A teljesítmény a foglalkoztatási formák közötti átmenetet, illetve a foglalkoztatásba való bemenetet, illetve kimenetet támaszthatja alá.

Akkreditált foglalkoztatás Az akkreditált foglalkoztatási formában való alkalmazás előfeltétele, hogy a foglalkoztató rendelkezzen akkreditációs tanúsítvánnyal, a foglalkoztatni kívánt személy pedig rendelkezzen komplex minősítéssel, miszerint megváltozott munkaképességgel rendelkezik, a minősítésről hatósági bizonyítványt állít ki. A 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról. Két alapvető formája lehet: tartós és tranzit foglalkoztatás (mindkettő külön engedélyhez kötött a foglalkoztató részéről, a foglalkoztatott személy szakvéleménye e tekintetben is szintén meghatározó jelentőségű. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához pályázati úton támogatás igényelhető. Munkaidő 4-8 óra, természetesen az ebben eltöltött idő is szolgálati időnek minősül.

Nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásban sajnos a fogyatékos személyek hazánkban, napjainkban erősen alulreprezentáltak, de cél a minél nagyobb arányú részvétel elérése. A nyílt munkaerőpiacon való foglalkoztatás előfeltétele az intézményben élő fogyatékos személyek kellő felkészítése, speciális munkaerő piaci szolgáltatással való megtámogatásuk. Ilyen szolgáltatásokat is nyújthatnak az akkreditált foglalkoztatók.

A foglalkoztatás szinte nélkülözhetetlen a fogyatékos személyek számára, kompetenciájuk nő, jövedelemszerzési lehetőség számukra.

Megszervezésének egyik előfeltétele a jogszabályok pontos ismerete, a leírtak csak orientációs jelleggel igazítanak el.