IFKT GYIK 18. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A térítési díj kifizetése után 5700 Ft felett marad-e a költőpénz? Kevés szolgáltatás igénybevétele esetén mennyi lesz a térítési díj?

Válasz: A támogatott lakhatás szolgáltatást igénybe vevők térítési díjáról és annak számításáról az 1993.évi III. tv., valamint a 29/1993. Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról jogszabályok rendelkeznek. 5700 Ft a kötelezően biztosítandó költőpénz minimum mértéke, melyet akkor is biztosítani köteles a fenntartó, ha az illető nem rendelkezik jövedelemmel. Ugyanez érvényes a támogatott lakhatásra is. Egyébként a TL szolgáltatást igénybevevő térítési díja a lakhatási költségből, valamint a komplex támogatási szükségletfelmérésben meghatározott, igénybevett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjból áll. Ez nem lehet több, mint a jövedelmének a 80%-a abban az esetben, ha teljes körű ellátást biztosít (étkezéssel együtt) a fenntartó számára. Amennyiben az ellátás nem teljes körű (étkezést nem biztosít), akkor a térítési díj nem érheti el a jövedelem 80%-át. Ezekben az esetekben a költőpénz összege a jövedelem 20% vagy annál több, összege ennek megfelelően változik, egyénenként más és más lehet. Más a helyzet abban az esetben, ha az illető jelentős készpénz vagyonnal rendelkezik, ebben az esetben jövedelméből ugyancsak a 80% összeget fizeti meg, viszont készpénzvagyona terhére kiegészülhet személyi térítési díjaa lakhatási és szükségletfelmérés szerinti szolgáltatások térítési díjának teljes összegéig. Amennyiben valaki alacsony támogatási szükséglettel rendelkezik (azaz kevesebb szolgáltatást vesz igénybe), akkor nyilvánvalóan alacsonyabb lesz az általa fizetendő személyi térítési díj összege annál, aki magasabb támogatási szükséglettel rendelkezik , azaz több támogatásban, azaz szolgáltatásban részesül.