IFKT GYIK 2. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Mi a legcélszerűbb szem. gondoskodást nyújtó szak. ellátási forma a krízis helyzetek (pár hónap max.) áthidalására? Mi eddig átmeneti ellátást nyújtó elhelyezésre gondoltunk. Ez azonban megszűnt, mint lehetőség.

Válasz: Az átmeneti intézmények vonatkozásában való igaz, hogy az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31-éig működhet. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény hatálybalépését követően átalakuló átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények az átalakulást megelőzően befogadott férőhelyszámuk erejéig a finanszírozási rendszerbe az átalakulást követően is befogadottnak minősülnek a törvény erejénél fogva. Így azért a szolgáltatási gyűrűben indokolt rögzíteni, ha esetleg a szolgáltatási környezetben van jelenleg működő átmeneti intézmény.

Az átmeneti intézmények megszüntetését követően a továbbiakban az átmeneti ellátást igénylő ellátottak számára az egyéb bentlakásos elhelyezési formák keretein belül válik lehetővé az átmeneti ellátás, határozott időre kötött megállapodással.
2023-ig kell tehát átalakulniuk az intézményeknek, melyre az alábbiak szerint van mód:

  • fogyatékos személyek gondozóháza → fogyatékos személyek rehabilitációs
  • intézménye vagy támogatott lakhatás;
  • pszichiátriai betegek átmeneti otthona → pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye vagy támogatott lakhatás;
  • szenvedélybetegek átmeneti otthona → szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye vagy támogatott lakhatás;
  • időskorúak gondozóháza → idősek otthona.

A jogalkotó még nem fektette le azt hogy az átalakulást követően lesznek-e speciális szabályai (személyi és tárgyi feltételei) a TL keretében nyújtott határozott idejű azaz „átmeneti” ellátásnak, és azt sem hogy a finanszírozás és a szolgáltatás igénybevétele a TL alapján történik-e vagy speciális szabályok szerint.

Azt gondoljuk, hogy a legelőremutatóbb, ha a TL kapacitások létrehozásával készül fel a szolgáltató a krízishelyzetek áthidalására, mert a fenti bizonytalanságok ellenére is ez a leginkább rugalmas szolgáltatási forma. A TL teszi leginkább lehetővé hogy az átmeneti ellátásban az érintett krízishelyzetére tekintettel leginkább indokolt szolgáltatásokhoz a hozzáférést biztosítsa a szolgáltató.