IFKT GYIK 23. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Mit tegyen az intézményvezető abban a helyzetben, ha a munkatársak „hivatalos” álláspontjukban pozitívan állnak a kiváltáshoz, de az informális csatornákon többnyire negatívumokat, kételyeket, aggályokat közvetítenek a kollégák, lakók felé? Pedig elmondhatnák aggályaikat az összdolgozói értekezleteken, vagy az intézményvezetőnek személyesen is?


Válasz: 
Javasoljuk, hogy amikor a vezető érzékeli a problémát, először próbálja meg formális módon – újabb értekezleten, megbeszélésen – kezelni a helyzetet. Mutasson kellő empátiát a kétkedők iránt és igyekezzen eloszlatni a félelmeket. Mérje fel, hogy milyen jellegűek a felmerült kérdések, igyekezzen minél több információt megadni, vagy ha szükséges, beszerezni. Teremtsen rendszeres alkalmakat a tájékoztatásra és a kérdések megvitatására, ezt hangsúlyozza a csoport számára is. Amennyiben beazonosíthatók a hangadók, velük személyes beszélgetés kezdeményezhető. Ennek során érdemes hangsúlyozni az adott személy szerepét, felelősségét a folyamatban és felkérni, hogy legyen a vezető és a folyamat segítője. Fontos, hogy ezek a kulcsemberek szerepet, feladatot kapjanak és érezzék a felelősségüket és amennyire lehet, befolyásukat a tervezésben, projektmegvalósításban. Ha olyan jellegűek a kérdések és nagyon erőteljes az ellenállás, egy hosszabb folyamatban lehet arra is időt szakítani, hogy mindenkivel legalább egyszer személyesen, négyszemközt elbeszélgessen a vezető, hiszen sokszor a dolgozók számára a szervezeti átalakítás elsősorban egzisztenciális kérdés.