IFKT GYIK 28. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Hogyan számoljanak munkavállalói létszámot a majdani támogatott lakhatásokban?

Válasz: Az 1/2000 SzCsM rendelet 2017. február 14-i módosítása (Magyar közlöny 2017/22) pontos útmutatást ad erre vonatkozóan. A majdani Támogatott lakhatásokban 1 fő intézményvezetővel és 1 fő esetfelelőssel kell rendelkeznie az intézménynek. 50 fő alatti ellátotti létszám esetén az intézményvezetői feladat osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is betölthető.

A kiegészítő rendelkezések közül a következőket emeljük ki:

10. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

11. Támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket az Szt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosítja, a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja.

Érdemes még tanulmányozni a Komplex támogatási szükségletmérő eszköz összegző lapját (11. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez,14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez), amelyet szintén ebben a rendeletben tettek közzé.