IFKT GYIK 32. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Kérdés, hogy aki önállóan nem képes utazni, ott milyen, az 1/2000-es SzCsM rendeletbe illeszkedő munkakörű, személyi létszámú segítők fogják kísérni, szállítani az ellátottakat a lakhelyükről a nappali, illetve foglalkoztató helyekre (és vissza), illetve amennyiben szétválasztják a lakhatást a szabadidő eltöltésétől (a TL szellemiségében) arra hogy fog reagálni a jellemzően egy műszakos alapellátás. (Támogató szolgáltatás jellemzően 8-16 óra közt működik, szinte minden esetben a 8 és 16 óra csúcsidőszakokkal. Van ellátott, aki a sofőr mellett egy további segítő jelenlétét is igényli szállításkor. Van ellátott, aki nemhogy kerekesszékbe nem ültethető ki, de az ágyból sem emelhető ki (állandó fekvő).

Válasz: Hozzáférés és részvétel biztosítása az alábbi szolgáltatások kombinációjával fedhető le: szállítás, tanácsadás, esetkezelés, felügyelet (persze a konkrét szolgáltatási intenzitásra és tartalomra információt a komplex szükségletfelmérés ad).

Szállítás folyamán, ha szükséges a támogatott lakhatás munkatársának a jelenléte, akkor a felügyelet szolgáltatási elem is megvalósul, így térítési díj is számolható mindkét szolgáltatási elemre.

A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: Szoctv. 75.§; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/G. §; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.