IFKT GYIk 35. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Sem az Szt (1993. évi III. tv.), sem az 1/2000-es (SzCSM rendelet), sem a Kjt. és a 257/2000-es Korm. rendelet (a Kjt. szociális területre történő alkalmazásáról) nem teszi jelenleg lehetővé sem a részmunkaidős, sem az alkalmi (ún. „0 órás”) szerződéses dolgozók alkalmazását, ami pedig nagyban megkönnyíthetné a rugalmas, alternatív foglalkoztatási formákkal a hatékonyabb, rugalmasabb, egyéni igényekhez alkalmazkodó, költséghatékony feladat-ellátást, különös tekintettel pl. a helyettesítés kérdésére (az otthon egyik TL háza a többi TL háztól és a tervezett szolgáltató központtól mintegy 60 km-re található).

Hogyan lehet biztosítani a helyettesítést szabadság, táppénz, vagy a TL házban esetleg lebetegedő, ezért azt el nem hagyó, gondozást igénylő ellátott esetén?

Válasz: A Szoctv. a Kjt. és az 1/2000 SZCSM rendelet sem zárja ki sem a részmunkaidős, sem az osztott munkakörben történő foglalkoztatást, és nem zárják ki a létszámnormán kívüli munkaerő alkalmazását, és a munkarend lehet rugalmas. Nem zárják ki tovább az önkéntesek foglalkoztatását a létszámnormán felül.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: Kjt.; Szoctv. 75.§; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/G. §; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.