IFKT GYIK 38. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Kötelezhetünk-e egy nyugdíjas korú személyt, hogy az otthonát elhagyja és minden nap foglalkoztatásra, vagy nappali ellátásra járjon?

Válasz: A támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható. A TL szolgáltatás igénybevétele esetében a szolgáltatásnyújtás nem kötelezés, hanem az ellátott és az intézményvezető között létrejött megállapodáson alapul. A megállapodás rögzíti az ellátott számára a komplex szükségletfelmérés szerint nyújtandó szolgáltatási elemeket. Így ez nem kötelezés a komplex szükségletfelmérés során fogják felmérni, hogy az ellátott életkorának, önellátási képességének etc. megfelelően milyen szolgáltatásokat kell nyújtani. A komplex szükségletfelmérést az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő 1,5 év múlva, ezt követően pedig legalább 3 évente meg kell ismételni. Illetve ha az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni.  Így a kérdésre az a válasz, hogy a szolgáltatások nyújtása nem kötelezés, azt teljes egészében az igénybevevő szükségletei határozzák meg. Arra hogy a változások esetében a szolgáltatások módosításra kerüljenek garancia a jogszabályba épített felülvizsgálati kötelezettség, arra hogy az igénybevevő személyét jól ismerő szolgáltatási paraméterek figyelembe vételre kerüljenek garancia a szükségletfelmérésbe az intézményvezető illetve az általa kijelölt munkatárs bevonása.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110/B. §