IFKT GYIK 43. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Ki az adott TL ház működtetéséért felelős személy (vezető)?

Válasz: Az intézményvezető és az esetfelelős.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 12/A§; 110/G. §; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.