IFKT GYIK 48. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Mi lesz a pótlékokkal (ágymelletti, éjszakai…), pedagógus státusszal (bér, munkaidő, szabadság)?

Válasz: A TL-ben dolgozókat ugyanúgy a közalkalmazotti törvény előírási szerint kell foglalkoztatni, figyelembe véve a közalkalmazotti törvény szociális ágazatban történő végrehajtásának speciális szabályait. A HR létszámfeltételek tervezésében az IFKT HR felmérés és terv támpontokat ad. Valóban merőben más személyi feltételek vonatkoznak a TL-re mint az ápoló gondozó otthonra, de a pótlékfizetés szabályai nem változnak. Az intézménynek először alaposan fel kell mérnie, hogy mely munkakörben, milyen képesítési előírások mellett fogja továbbfoglalkoztatni a dolgozót, és ahhoz igazítani a pótlékrendszert.

A 257/2000. Korm. rendeletben szabályozott, kifejezetten a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó pótlékokat a tervezésnél nagyon fontos figyelembe venni:

  • Címpótlék: A munkáltató – a Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel – a közalkalmazott számára szociális tanácsadó, valamint gyermekvédelmi tanácsadó címet adományozhat. Ehhez címpótlék társul, amely a pótlékalap 100%-a.
  • Szociális ágazati pótlék: A közalkalmazottat a besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét a Korm.r. 5. számú melléklete tartalmazza.
  • Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg: a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló);  a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),  a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló); d) az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott közalkalmazottat.
  • Munkahelyi pótlék: 120 %-os mértékű munkahelyi pótlék illeti meg az alábbi dolgozókat:
  • az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó (…)
  • a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott,
  • a bentlakásos szociális intézményekben a diétás nővér, a mozgásterapeuta, a foglalkoztatás szervező, a szociális, mentálhigiénés munkatárs, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a pedagógus, a fejlesztő pedagógus, a vezető pedagógus, a munkavezető és lakóotthon esetében a szociális segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek, továbbá az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző

Jogszabályi háttér: Kjt.; Szoctcv.; 257/2000. Korm. r.

  • Hogy oldható meg az egyes feladatok ellátása, ki miért lesz a felelős az új rendszerben, hol találja meg a helyét a mostani főnővér, szociális referens stb.

A HR létszámfeltételek tervezésében az IFKT HR felmérés és terv pontosan leírja a meglévő dolgozói állomány felmérésének, illetve a HR tervezésének módszertanát, amely komoly segítséget nyújt az új szolgáltatás HR tervezésében, a dolgozók felmérésében, felkészítésében.

A jogi szabályozás szempontjából fontos felhívni arra a figyelmet, hogy nagyon fontos szabály hogy a támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az szolgáltatási elemeket (gondozás, felügyelet etc.) saját fenntartásban biztosítja a TL szolgáltatás részeként (azaz nem támaszkodik a szolgáltatásnyújtásban alapszolgáltatásra) a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja. Amennyiben a szolgáltatásnyújtásban az irányadó alapszolgáltatásra támaszkodik, úgy a szolgáltatásnyújtásba bevont alapszolgáltatás fogja a személyi feltételeket biztosítani. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: Kjt.; Szoctcv.; 257/2000. Korm. r.; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/G. §; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.