IFKT GYIK 49. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Ellátottak jogainak hogy lehet érvényt szerezni (pl profiltisztítás ürügyén elszakítanak élettársakat, vagy az együttmaradás érdekében „átminősítik”, de ezzel egész életére megbélyegzik)?

Válasz: A TL szabályozásában nincsen olyan, hogy „profiltisztítás”. Az IFKT és a komplex szükségletfelmérés is figyelembe veszi az igényvevő preferenciáit abban, hogy kivel szeretne élni. A TL-ek esetében lehetőség van arra, hogy a működési nyilvántartásba vételt különböző ellátotti csoportok ellátására kérjék.

A komplex szükségletfelmérés során a kapcsolatok körében kifejezetten felmérésre kerül a partnerkapcsolatok kialakításához, fenntartásához, ápolásához, működtetéséhez szükséges támogatási igény. Ide tartozik a partnerkapcsolatok kialakításának ösztönzése, kapcsolatok kialakításának segítése is. Ide sorolható: telefonáláshoz, levelezéshez, látogatások, találkozások, beszélgetés, közös tevékenységek, közös időtöltés megszervezéséhez nyújtott támogatás (Lásd: TSZA módszertani útmutató). Az IFKT lakók felmérése ezekre az igényekre, preferenciákra már a kiváltás előkészítése, tervezése során komoly hangsúlyt fektet.

Az igénybevevők jogait leginkább az biztosítja, hogy az IFKT terv, és a későbbiekben készülő egyéni tervek messzemenően figyelembe veszik a párkapcsolatok fenntartását az igénybevevők esetében.

Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét. Az igénybevevő számára adott a jogorvoslat lehetősége: intézményvezetőhöz, fenntartóhoz fordulhat panaszával, ellátottjogi képviselőhöz fordul, alapvető jogok biztosa eljárásának kezdeményezése etc.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/B. §; 110/F. §