IFKT GYIK 63. KÉRDÉS

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A kiváltáshoz kapcsolódó felméréseket és tervek egymás után milyen ütemezésben készülnek, mit jelentenek az egyes rövidítések?

Válasz: Az IFKT módszertan elkészítésekor még nem állt rendelkezésre az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2). Ettől függetlenül utal rá a „Hogyan használja a módszertant?” című fejezet utolsó bekezdése.

Az IFKT módszertan lefekteti, hogy a lakó felmérését Egyéni kiváltási szükségletfelmérésnek nevezzük és részletesen leírja, hogy ehhez mit kell használni (kérdőív a lakók felméréséhez, interjúkérdések, Excel adatbázis az eredmények rögzítésére), valamint kitér a jogszabály szerinti komplex szükségletmérésre már a lakó felmérésének bevezető fejezetében. A lakó felmérésének az IFKT során kimenete lehet egy egyéni terv (Egyéni kiváltási terv), ebben az eredményeket lehet összegezni és rögzíteni, hogy az első felmérés alapján a lakónak várhatóan milyen szolgáltatási elemekre lesz szüksége a TL-ben, illetve várhatóan milyen területeken igényel addig felkészítést. Valamint az Excel adatbázisban összesített adatok segítséget nyújtanak az intézményi szintű tervezéshez.

Ha egy ideáltipikus folyamatot nézünk, akkor az eredmények segítségével elkészül az IFKT és benyújtja az intézmény a pályázatát a kiváltásra.

Összességében az IFKT elkészítésére javasolt idő 6 hónap, majd a kiváltás megvalósítás során (pályázat esetén 24 hónap) van lehetőség az EKISz2 alkalmazására, illetve javasolja a módszertan, hogy a TL-ben is alkalmazzák tovább az új eszközrendszert.

Az ESKISz2 felmérési eredményei alapján lehet elkészíteni az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési tervet (EKKiFeT), mely alapján a rendelkezésre álló időben (ideális esetben ez 1-1,5 év is lehet) hatékonyan lehet a lakót felkészíteni a kiköltözésre.

Közvetlenül a költözés előtt kell elkészíteni a jogszabály szerinti Komplex szükségletmérést (TSZA), mely a lakó egyéni szolgáltatási tervéhez szükséges (enélkül nem nyújtható a TL szolgáltatás). Az egyéni szolgáltatási terv alapján kell az új szolgáltatási struktúrában a lakó ellátását biztosítani.

A jelenleg már folyamatban lévő projektek megvalósítása során lehetséges, hogy most készíti az IFKT-t, jelenleg kapja meg a felkészítést az EKISz2 használatára és karácsonykor már költöznek a lakók. Azonban az ideális folyamat szerint 6 hónapig tervezi a kiváltást, pályázik, nyer, megvalósítja a projektet max. 24 hónapig, a projekt közben vagy végén történik a kiköltözés.

Az EKISz2 módszertan részletesen bemutatja a három felmérés összefüggéseit és tartalmaz egy rövidítéseket összefoglaló táblázatot. A módszertant 50 órás továbbképzés keretében ismerhetik meg a nyertes pályázattal rendelkező intézmények.

Az intézményi férőhely kiváltást és a támogatott lakhatás szolgáltatást támogató felmérési és tervezési rendszer elemei, rövidítések

Rendszerelem

Rövidítés

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertan IFKT
Egyéni kiváltási szükségletfelmérés EKISz1
Egyéni kiváltási terv
Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés EKISz2
Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv EKKiFeT
Komplex támogatási szükségletmérés TSZA