IFKT GYIK 65. KÉRDÉS

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Milyen lényeges pontokban változott az I/2000. SZCSM rendelet?

Válasz: Összeállítottunk egy táblázatot, amely áttekinthetőbbé teszi az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendeletet (Magyar Közlöny 2018. évi 13. szám (2018. február 5.) Emberi Erőforrások Minisztere 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról).

A táblázat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításait tartalmazza, néhány magyarázattal, de a dokumentum nem tartalmazza a nagy terjedelmű módosult mellékleteket.  (Az R. 2. számú melléklete, 3. számú melléklete helyébe új melléklet lép az R. a 4. melléklet szerinti új melléklettel egészül ki.)

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet elérhető egységes szerkezetben:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0000001.scm

Az EMMI rendelet letölthető itt:

http://kozlony.magyarorszag.hu/permanent/2e/2ee0835b005eb6b4f5a7c0c80b369708f5a2a9ee/MK_18_013.pdf