IFKT GYIK 71. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Komplex szükségletfelmérést ki készíti el, ki végzi el? Új ellátottak esetében mi a teendő?

Válasz: Komplex szükségletfelmérést 2 fő végzi együtt:

  • intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy
  • komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy

Ápoló gondozó otthoni ellátásba új (kiváltást megelőző) belépők esetében nagyon fontos:

Az alapvizsgálat elvégzésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is el kell végezni. A fogyatékos személyek bentlakásos intézményének vezetője tájékoztatja az ellátást igénylőt a támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségéről.

Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés, illetve fogyatékos személy esetében alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható.

A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy és az intézményvezető kérésére a Főigazgatóság által kijelölt személy együtt végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére a Főigazgatóság részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki.

A tanúsítvánnyal rendelkező személy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/C. §-ában foglalt komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére alkalmas. (2018. december 31-éig a  17.  § szerinti képzésen való részvétel nélkül komplex támogatási szükségletmérő vizsgát tehet az a személy, aki 2017. december 31-én a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolással vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkezik. )

FONTOS: Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonból kerül az ellátott a támogatott lakhatásba, az ellátott komplex szükségletfelmérését – folyamatos ellátása mellett – az intézményvezető végzi el. A komplex szükségletfelmérés alapján kell meghatározni a szolgáltatási elemeket, annak eredménye azonban a támogatott lakhatásra való jogosultságot nem érinti.

A komplex szükségletfelmérés eredménye más fenntartó által biztosított támogatott lakhatás igénybevételekor is felhasználható érvényességi időtartamon belül, kivéve, ha az igénybe vevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás indokolja a komplex szükségletfelmérés ismételt elvégzését.

Az intézmény jelzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság külső szakértőt jelöl ki, akinek feladata a felmérés vezetése és dokumentálása. A felmérésben részt vesz az igénybe vevő és az igénybe vevőn kívül az a team is, akik az igénybe vevő természetes támogatóiból és az intézményi szakemberekből állnak.

A kiváltási projektek eredményeként létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatás esetében a felmérést az intézmény vezetője végzi el a költözést megelőzően. Ebben az esetben már nem szükséges külső személy bevonása a felmérésbe. A jogviszony folyamatos, igénybevételi jogosultságot nem érint a felmérés eredménye. A továbbiakban a jogszabály szerinti időközönként a kijelölt felmérő személyek fogják végezni a felmérést ezekben az intézményekben is.

Jogszabályi háttér: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110/B. §, Szociális Törvény 70. § (5a) bekezdés, (6) – (7) bekezdés