IFKT GYIK 73. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Az új rendszerben a munkabér megmarad-e?

Válasz: A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak esetében a bérnek, béremelésnek jogi garanciái vannak. A minimálbér növekedésével változik a közalkalmazotti bér, és a pótlék rendszer is stabil.

A munkáltatói költség esetében mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum esetében emelkedéssel kell számolni 2018-ban, bár a szociális hozzájárulási adó csökkenése mérsékeli a költségek emelkedését. Minimálbér esetén (nem számolva a szakképzési hozzájárulással) az éves munkáltatói költség 89 370 Ft, a bérminimum esetén 202 356 Ft összeggel emelkedik dolgozónként a 2017. évhez képest. Az emelkedés különösen az elmúlt két évet egyben tekintve mondható jelentősnek: 2016-hoz képest a költségnövekedés 287 280 Ft a minimálbér esetén, a bérminimum esetén pedig 622 416 Ft dolgozónként.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló törvényében (2018-ban a 2017. évi C. törvény 6. számú mellékletében) találhatók meg.

Ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy valakinek azért lesz kevesebb a bére, mert korábbi munkakörében meghatározott pótlékokra volt jogosult. Az egyértelmű hogy a HR tervezés nélkülözhetetlen abban, hogy elemzésre kerüljön a meglévői dolgozói létszám, és a TL-ben foglalkoztatandó dolgozói létszám bérelemzése.

A 2018. év egyik fontos hiányosság, hogy a szolgáltatások finanszírozásában semmilyen pozitív irányú változás nem történt, így a működés egyéb költségeinek változását nem követi a finanszírozás

(Felhasznált szakirodalom: Meleg Sándor Bérek, bérpótlékok 2018-ban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban) https://tamogatoweb.hu/irasaink/berek_berpotlekok_2018_01_06.pdf)

Jogszabályok:

1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, 2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról, 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról, 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról