IFKT GYIK 74. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A bejárók esetében a bérlet, gépkocsi elszámolás hogyan alakul?

Válasz: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), amelynek 51. § (2) bekezdése előírja, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak azokat a költségeit, amelyek a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerülnek. Ennek értelmében a munkavállaló jogosult arra, hogy a munkáltató megtérítse azokat a költségeket, amelyek a munkavégzéssel kapcsolatban keletkeznek.

Munkába járás:

A munkába járással kapcsolatos utazási költségek megtérítéséről jogszabály rendelkezik (39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet).

Munkába járás:

 • a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá
 • a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították;
 • napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás;
 • hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazás;

A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának legalább a jogszabályban foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló

 • belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán,
 • menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,
 • elővárosi vasúton (HÉV-en),
 • menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven
 • utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe. (Azaz nem vonatkozik e rendelet a saját gépkocsi üzemanyag megtérítésére)

A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a.

A munkavállaló részére munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka akkor jár (azaz ebben az esetben nem a bérlet/ jegy ellenében kap térítést,  hanem utazáshoz támogatást), ha

 • a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
 • a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
 • ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;
 • a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A munkavállaló a munkába járás címén járó utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e

Jogszabályi háttér.

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Egyéb költségtérítés:

A belföldi és külföldi kiküldetések költségtérítésének szabályai: 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A költségtérítések adómentesség feltételei: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. sz. melléklete

A költségtérítésekhez kapcsolódó áfa elszámolásának szabályai: 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)