IFKT GYIK 75. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Végzettségek, kompetenciák szükségessége egészségügyi ellátás esetén (injekció, beöntés)?

Válasz: Fontos rögzíteni, hogy az egészségügyi szakápolás külön engedély alapján végezhető!

Krónikus sebek, decubitálódott területeket kezelése, infúziós terápia alkalmazása, vagy más, a szakápolási tevékenység körébe tartozó feladat nem végezhető az alap szociális tevékenység keretében.

Fontos elhatárolni, hogy gondozás keretében a TL-ben csak olyan tevékenységek végezhetőek, amelyek nem tartoznak az egészségügyi szakápolás keretébe.

A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az egészségügyi kezeléshez való hozzájutásról, valamint gyógyászati segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján (R. 110/I. § (1) bekezdés).

Amennyiben tehát a vonatkozó rendelet szerint csak a kötelező feladatok ellátását (gondozás) végzi a szociális intézmény, akkor nem szükséges az egészségügyi szolgáltatási tevékenységre szóló működési engedély, még akkor sem, ha esetlegesen egészségügyi szakképzettséggel foglalkoztat ápolót. Ha a szociális intézmény a kötelező feladatain túl, egészségügyi szolgáltató tevékenységet is végez, akkor szükséges az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról alapján.

A szakápolás nem kötelezettsége a TL fenntartónak (a hozzáférést kell biztosítania), hanem lehetőség, és az intézmény döntése, hogy a lakóinak helyben kívánja-e nyújtani a szakápolást, de ekkor külön engedély kell, és biztosítani az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, szakembereket tárgyi feltételeket, valamint az, hogy az egészségügyi ellátást a szakmai szabályok betartásával végezzék engedély alapján.

A működési engedély megadásához szükséges szabályozás szerinti követelményeket részint a 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet, valamint egyéb jogszabályok tartalmazzák, így pl. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben megfogalmazottak.

Lehetőség van arra is, hogy bentlakásos szociális intézmény szerződést kössön az OEPpel otthoni szakápolási feladatok finanszírozására, ha a szolgáltatás nyújtására feljogosító működési engedéllyel rendelkezik.

Ebben igen részletes információkat ad az IFKT szolgáltatási gyűrű terv.

Jogszabályi háttér:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) ;A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) ; Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (ESzCsM r.); A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (SzCsM r.); Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet (NM r.), 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról