IFKT GYIK 78. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Annak ellenére, hogy a TL-ben az előző pontban írt szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléséhez való hozzájutást +gyógyászati segédeszközöket kell biztosítani a rendelet szerint, ez rendben van, ezt kell. De lehet más tevékenységet, pl. alapápolási tevékenységet is? Például, ha igénybe veszik erre a házi segítségnyújtás gondozási tevékenységét, akkor ennek keretében az 1/2000 szcsm rendelet 5.sz. melléklete szerint ún. alap ápolási feladatokat is elvégezhetnek a gondozók, mint dekubitus megelőző ápolás, felületi sebkezelés, gyógyszeradagolás és monitorozás, sztómazsák – csere, meg talán még egy-két alap ápolási tevékenység szerepel a felsorolásban, ha jól emlékszem…Akkor ezeket ugye a TL- ben, TL igénybevevők részére is nyújthatják a házi segítségnyújtó gondozói, az ő tevékenységükre első sorban a saját alapszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem a TL-re vonatkozókat, jól gondolom vagy együtt a kettőt? ÉS egyáltalán a gondozás, mint szolgáltatási elem keretében a nappali ellátásban, tsz-ben is végezhetők ezek az alap ápolási tevékenységek, beleérthetjük a definíciójába minden gond nélkül?

Válasz: Az alapápolást a gondozás és háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elemen belül lehet végezni.