IFKT GYIK 79. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Szolgáltatásfejlesztési tervhez kapcsolódóan: amennyiben házi segítségnyújtás keretében nyújtjuk a háztartási és háztartáspótló segítségnyújtás és a gondozás szolgáltatási elemet, akkor az meddig terjedhet ki egy ember esetében?

Válasz: Meghatározó jogszabályok:

  • évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást és szociális segítést nyújthat egy  szolgáltató, személyi gondozás keretében gondozás és háztartási háztartáspótló segítségnyújtást. A szolgáltatás megkezdése előtt fel kell mérni az igénybe vevő gondozási szükségletét. A 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti a gondozási szükséglet III. fokozata esetén idősotthoni ellátás indokolt. A III. fokozat: teljes ellátásra szoruló, 40-56 pontot elért: „az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel”. Ezt a jogszabályi helyet értelmezik úgy olykor, hogy az a személy, akinek a gondozási szükséglete a III. fokozatot eléri, idősek otthonába kell, hogy kerüljön. Ez természetesen nem így van, a támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés alapján felmerült szükségletek szerinti szolgáltatási elemeket biztosítja, azaz intenzív gondozási szükségletű személy is elhelyezhető TL-ben. A gondozó / segítő feladata a szükséglet jelzése, kezdeményezés egy állandó felügyeletet és gondozást biztosító lakhatást, teljes körű ellátást nyújtó szolgáltatás biztosítása irányában. Tehát ebben a folyamatos ápolás-gondozás szükségletek szerint TL-ben biztosított fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek számára (nem csak idősek otthonában).

Egyébként a gondozás szolgáltatási elemet a házi segítségnyújtáson kívül más alapszolgáltatás is biztosítja: TSZ, nappali ellátás, vigyázni kell azonban az ütközésekre, azaz a  nyújtott szolgáltatások elszámolhatóságára, ugyanazon a napon csak egyféle alapszolgáltatás  biztosítása javasolt a házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás esetében.