IFKT GYIK 80. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Milyen tevékenységek végezhetők a házi segítségnyújtás keretén belül, pl gyógyszerelés, ápolási feladatok elláthatók, vagy csak az otthoni szakápolás keretében nyújthatók ezek a szolgáltatások?

Válasz: Irányadó jogszabályok:

 • 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (5.sz. melléklete) a
 • 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

Az említett jogszabály 5.sz mellékletében pontosan felsorolja, hogy mely tevékenységek láthatóak el a házi segítségnyújtás személyi gondozás keretén belül:

Személyi gondozás keretében végezhető tevékenységek:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

– mosdatás

– fürdetés

– öltöztetés

– ágyazás, ágyneműcsere

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

– haj, arcszőrzet ápolás

– száj, fog és protézis ápolása

– körömápolás, bőrápolás

– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

– mozgatás ágyban

– decubitus megelőzés

– felületi sebkezelés

– sztómazsák cseréje

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

– vérnyomás és vércukor mérése

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Ettől jelentősen eltérnek az otthoni szakápolás keretében végezhető tevékenységek, melyekről a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklet az otthoni szakápolási tevékenységről rendelkezik:

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok

 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.
 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok
 5. * Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése
 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.
 7. * Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 8. * Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

– gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,

– mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,

– hely- és helyzetváltoztatás segítése.

 1. * Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:

– UH inhalálás, légzésterápia,

– szívó alkalmazása,

– oxigénterápia.

 1. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 2. * A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
 3. * Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
 4. * A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:

– a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

– ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,

– rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

 1. * Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.