IFKT GYIK 87. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A házi segítségnyújtás keretén belül is nyújtható a gondozás szolgáltatási elem, azonban az intenzív gondozási igény esetén ellentmondásos, hiszen az erős támogatási igényt jelezni kell, s szorgalmazni a bentlakásos intézményben történő elhelyezést. Nincs ebben ellentmondás, hogyan lehet áthidalni?

Válasz: Az 1993.évi III.tv. szerint:

  1. §  (6)475Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Tehát, a törvény csak a tájékoztatási kötelezettséget ír elő a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató számára, amúgy a TL-ben a felmerülő szükségletek szerint kell szolgáltatást biztosítani. A komplex szükségletfelmérés feladata a szükségletek /jogosultság megállapítása.