IFKT GYIK 89. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Ha a TL szolgáltató saját fenntartású alapszolgáltatáson keresztül nyújtja a szolgáltatási elemeket, akkor a képzettségen kívül a létszámnormákat is be kell tartani (pl. súlyos fogyatékos csoport max. 8 fő tartozhat 1 gondozóhoz).

Válasz: 1993.évi III. törvény 75§ (2) szerint:

Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket a fenntartó

a) a (3) bekezdés szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel a szolgáltatási elem nyújtására kötött megállapodás útján,

b) a támogatott lakhatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi feltételek teljesítésével,

c) a szintén saját fenntartásában álló, (3) bekezdés szerinti szociális szolgáltatások útján,

Támogatott lakhatás igénybevétele esetében a döntő az, hogy elláthatók-e az igénybevevők szükségletei az adott (pl. nappali ellátás) létszám feltételeivel. Mindenképp a szükségletek a meghatározók. Maradna a kérdésben feltett példánál: amennyiben 8 fő esetében a gondozási szükségletek összes időtartama meghaladja az 1 fő reálisan számítható munkaidejét, akkor plusz gondozó bevonása válik szükségessé a feladatellátásban.