IFKT GYIK 90. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Egy szolgáltatási elemet a TL fenntartó több szolgáltatás biztosításával is nyújthat?

Válasz: Igen, semmilyen jogszabály nem tiltja, illetve szabja meg, hogy egy szolgáltatási elemet több szolgáltatáson keresztül biztosítson a TL szolgáltató. A meghatározás csak arra vonatkozik, hogy a szolgáltatási elemek melyik szociális alapszolgáltatáson keresztül biztosíthatók.

– Irányadó jogszabály: 1993.évi III.tv.75.§ (3) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben

  1. a) a felügyeletet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás,
  2. b) az étkeztetést étkeztetés vagy nappali ellátás,
  3. c) a gondozást házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás,
  4. d) a készségfejlesztést közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás,
  5. e) a tanácsadást közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
  6. f) a pedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás vagy gyermekek napközbeni ellátása,
  7. g) a gyógypedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
  8. h) a szállítást támogató szolgáltatás vagy falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
  9. i) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást házi segítségnyújtás, nappali ellátás vagy támogató szolgáltatás

nyújtására a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés alapján jogosult szervezet útján lehet biztosítani.