IFKT GYIK 91. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Az egyéni fejlesztési terv kiegészítése hogy köszön össze a kiköltözésig megírandó Egyéni Komplex Kiváltási Fejlesztési Tervvel (EKIFET-tel)? Az IFKT felkészítésen szóba került, hogy az EKISZ1 (IFKT egyéni kiváltási terv), valamint az EKIFETT (egyéni komplex kiváltási és fejlesztési terv) egy sokkal részletesebb felmérésen alapuló, (kiköltözésre felkészítő) terv, mint az egyéni fejlesztési tervek előtt végzett felmérések és maga az egyéni fejlesztési terv.

Válasz: Az EKIFETT módszertan készségleltárban felmért területeken kapott olyan részletes adatokkal, információkkal szolgálnak, melyek felhasználhatók, beépíthetők az egyéni gondozási/fejlesztési tervekbe. Az egyéni gondozási/fejlesztési terv releváns fejezeteibe átemelhetők a kiváltási folyamathoz kapcsolódó egyéni felmérések eredményei.  A célok kijelölése ugyancsak megjelenik az EKISZ2 személyi központú tervezésében, az egyes életterületeken kijelölt cél eléréshez alkalmazott eszközöket, beavatkozásokat az EKIFET szintén tartalmazza, felülvizsgálat lehet ugyanúgy 6 havonta, mint eddig is az EFT-ben, de akár át lehet venni az EKIFET szisztémáját itt is, és a beavatkozásokat végző személyek szintén rendelkezésre állnak. Az EKIFETT sokkal több adatot, információt tartalmaz, nem minden kerülhet bele az egyéni gondozási/fejlesztési tervbe. Az EKIFETT-et  nem lehet egyszerűen átnevezni  Egyéni Fejlesztési Tervre-re, hanem előbbi releváns elemeit átemelni az EFT-be, és mindezt persze a klienssel egyeztetve. (Lehet, hogy ez is nagy újság lesz a lakóknak, mert eddig még nem történt ilyen vele). Fontos, hogy az EKIFETT elkészítéséhez kapcsolódó felméréseket az adatvédelmi, illetve adatkezelési előírások figyelembe vételével az ellátott, vagy törvényes képviselőjének hozzájárulásával lehet elvégezni. A módszertan tartalmaz adatkezelési hozzájárulás nyilatkozat, illetve adatkezelési szabályzat mintákat.

Az EKIFETT módszertan alkalmazásának támogatására a TÁRS projekt keretében 50 órás képzés keretében kapnak felkészítést a szociális intézményi férőhely kiváltást megvalósító intézmények munkatársai. Mindemellett a módszertan feltöltésre kerül az FSZK honlapjára is (www.fszk.hu).

Lásd még az egyéni felmérésekhez kapcsolódó korábbi kérdés-válaszokat is.

Irányadó jogszabályok: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet vonatkozó joghelyei.