IFKT GYIK 92. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Lehet-e feladata a TL szolgáltatónak, illetve kinek a feladata az ellátotti letét kezelése?

Válasz: Az igénybevevők letétjének kezelése támogató tevékenységként nem értelmezhető, nem feladata a TL szolgáltatónak sem.  Azoknak a személyeknek, akiknek cselekvőképességét a bíróság teljesen, vagy a pénzkezelés területén részlegesen korlátozta, a gyámhivatal által kijelölt gondnok kezeli a vagyonát, pénzét. TL szolgáltatásban nem követendő gyakorlat ennek a feladatnak részben történő átvállalása sem. A támogatott lakhatás alapelveivel, önrendelkezéssel, támogatott döntéshozatallal ellentétesen hat, ha a gondnokon kívül még egy más személy, az esetfelelős vagy más megbízott munkavállaló is „kezeli” az igénybevevő költőpénzét Az igénybevevők saját céljára, napi kiadásokra, költőpénzre szánt összegét a gondnoknak szükséges biztosítani számukra, ennek gyakorisága köztük megegyezés kérdése, a gyakorlatban havi, de akár heti gyakorisággal is történhet. Az önálló/támogatott életvitel támogatott döntéshozatal komplex szükségletfelmérés alapján az egyéni szolgáltatási tervben kerül rögzítésre az életviteli készségek, ezen belül a pénzkezelés terén történő támogatás, különféle módszerekkel történő fejlesztés, háztartási segítségnyújtás, tanácsadás stb. Sokféle beavatkozás alkalmazásával lehetséges az igényelt támogatást biztosítani. Kiemelten fontos területe ez az életviteli készségeknek, így az e téren kialakuló önrendelkezési képesség, a pénzkezelésben elért önállóság bemutatása döntő jelentőségű lehet például a cselekvőképesség felülvizsgálati perekben, és hozzájárulhat a helyettes döntéshozatalnak támogatott döntéshozatallal való felváltásában. Ezért is fontos ezt az önrendelkezési lehetőséget biztosítani az ezt a célt reálisan kitűzhető igénybevevők számára.

A költőpénz megőrzéséről és felhasználásáról az alábbiak szerint állapodhatnak meg a szolgáltatási terv elkészítésekor:

  • Cselekvőképes, illetve pénzügyeiben nem korlátozott személyek esetében a saját vagyon és pénz kezelését ügyvédi, befektetési tanácsadói, biztosítási szolgáltatások hozzáférésének lehetőségével, tanácsadással az esetfelelős támogatja. Az igénybevevő maga gondoskodik a pénz / bankkártya, megőrzéséről, felhasználásáról szükséglet, igény szerint. Ehhez támogatást kaphat tanácsadás vagyonkezelés, pénzintézeti szolgáltatások, pl. letéti számlavezetés, stb., illetve, készségfejlesztés keretében az egyéni szolgáltatási terven rögzítettek alapján.
  • Gondnoki pénz-, és vagyonkezelés esetén, felmerülő igény szerint, például: a szolgáltató biztosíthatja a biztonságos tárolás, megőrzés lehetőségét egy a házban/lakásban elhelyezett trezor, széf biztosításával ahol az ezzel a lehetőséggel élő igénybevevők pénz-, bankkártya tartó kazettái elhelyezhetők, s melyhez kulccsal az igénybevevő maga rendelkezik, de az igénybevevő/gondnok is gondoskodhat erről. Ebben az esetben is biztosítani kell szükséglet szerint a fentiek szerinti tanácsadás, készségfejlesztés támogatást az igénybevevő számára, mely szintén az egyéni szolgáltatási tervben kerül rögzítésre. A szolgáltatási tervben e téren feladattal és felelősséggel rendelkező személyek aláírásukkal vállalják a fejlesztő folyamatban való részvételüket, így azt is, ha a pénzforgalomban bármilyen felelősség rájuk hárul (pl. házi segítségnyújtás – háztartáspotló segítségnyújtást végző gondozója)
  • Súlyosan, és halmozottan fogyatékos személyek esetében, akiknek egyéni szolgáltatási tervében nem jelenhet meg a pénzkezelés terén történő fejlesztés, a költőpénz felhasználását az igénybevevő igénye alapján a gondnok végzi. A szociális alapszolgáltatás nyújtásának ellentételezését a személyi térítési díj tartalmazza. Az egyéb szolgáltatások, melyekhez hozzáférést az esetfelelős biztosít, pl. pedikűr szolgáltatás, vagy bizonyos termékek vásárlása, mely történhet akár kiszállítással, mindezek kifizetése a gondnok által történik, mely a pénzintézeti szolgáltatások igénybevételével a készpénzforgalom kiküszöbölését vagy minimálisra csökkentését eredményezheti az említett célcsoport esetében.

(lásd még IFKT GYIK 47. kérdés)