IFKT GYIK 93. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A kiváltásra kerülő ápoló-gondozó célú telephely vezetője, lehet-e a TL intézményvezető?

Válasz: Nem zárja ki semmi. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Azaz intézményenként egy intézményvezető és 24 főnként 1 esetfelelős alkalmazása szükséges. (Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt az intézményvezető is elláthatja.)  Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg. Az intézményvezető meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet, az esetfelelősi munkakör bármilyen felsőfokú végzettséggel betölthető. Az esetfelelős kompetenciájának ugyanakkor ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. Amennyiben egy működési engedélyben van engedélyeztetve a szolgáltatás, akkor elég 1 fő intézményvezető. Ellenkező esetben annyi intézményvezető kell, ahány külön működési engedély van a TL szolgáltatásra.

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.