IFKT GYIK 94. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Az 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet szerint egy esetfelelőshöz maximum 24 szolgáltatást igénybevevő tartozhat. Ha 12 fős lakóegységeket terveznek, akkor egy esetfelelős munkatárs elláthatja a két TL házat is?

Válasz: 

  • 110/G. §(1)340 Az esetvitelt biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt az intézményvezető is elláthatja.
  • (2) Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban: esetfelelős).
  • (3)341Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre huszonnégy ellátott tartozhat.
  • (4) Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.

 

A végrehajtási rendelet vonatkozó joghelye szerint egy esetfelelőshöz egyszerre huszonnégy ellátott tartozhat. Alapvetően azonban azt kell figyelembe kell venni, hogy az adott esetfelelőshöz tartozó igénybevevőknek a komplex szükségletfelmérés alapján milyen gyakorisággal és időtartamban van szükségletük esetkezelésre, az egyes életterületeken történő támogatásokhoz kapcsolódóan, azaz az igénybevevők releváns szükségleteit kell alapul venni és hozzárendelni az esetfelelősök munkaidejéhez. Így, a magasabb támogatási szükségletű igénybe vevők esetében a jogszabályban meghatározott arány jóval alacsonyabb is lehet.