IFKT GYIK 95. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Hogyan történhet a lakók bevonása a tervezési, megvalósítási folyamatba?

Válasz: Az IFKT módszertan a tervezési és megvalósítási folyamat eredményessége érdekében előirányozza, hogy az intézmény különböző szakmai csoportokba tartozó munkatársaiból kialakuljon egy olyan Belső Szakmai Team, amely kompetens és elkötelezett a férőhely kiváltási folyamat mellett, valamint korszerű szemléleti alapokkal és megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik. A vezetőségnek meg kell találnia azt a 8–18 fő (az intézményi férőhelyek számának függvényében is), sokrétű szaktudású intézményi szakembert, akik képesek az IFKT összeállításának folyamatát koordinálni, a folyamat belső motorjai tudnak lenni, az egyes lépésekben és felmérésekben tevékenyen részt vesznek, és az ellátottak számára információt nyújtanak, döntéseikben támogatják őket.

Fontos, hogy a belső szakmai team munkájába bevonásra kerüljenek a lakók képviselői is:

A lakók saját maguk által választott delegált tagja vagy tagjai. Ideális esetben olyan képviselő, aki rendelkezik önérdek-érvényesítési tapasztalattal, részt vett ilyen képzésen, vagy részt vett érdekvédelmi fórum működtetésében. Az intézmény segítse és támogassa azt, hogy olyan delegált kerülhessen a teambe, aki valóban képes a lakók érdekében felszólalni és a team tagjai számára a lakók érdekeit megjeleníteni! A minél hatékonyabb képviselet megteremtése érdekében a team működését olyan módon kell alakítani, hogy a célcsoport tagjai számára hozzáférhető és érthető legyen. A támogatott döntéshozatal mint eszköz kiemelt jelentőségű ebben az esetben is.

A Lakók képviselőjének feladatai: az IFKT elkészítésének folyamatában való részvétel; az elkészülő anyagok véleményezése és döntésekben való aktív közreműködés; részvétel a teammegbeszéléseken; a lakók érdekeinek és visszajelzéseinek képviselete a team tagjai számára. A Lakók képviselőjének munkáját segíteni tudja, hogy ha az országos érdekképviseleti szervezetek helyi képviselőit bevonja, és együttműködnek a folyamatok nyomon követése és a visszajelzések megtétele, illetve a lakók érdekeinek képviselete során.

Emellett a támogatott döntéshozatal mint gyakorlat bevezetése/kiterjesztése a mindennapi működés szélesebb területeire is segíti a közösségi lakhatás szemléleti keretihez igazodó szervezeti struktúra kialakítását, ami  maga után vonja a lakók involválódását.

Az intézmény kommunikációja modul tartalmaz még további praktikus ismereteket a lakók, hozzátartozók tájékoztatásához, folyamatba vonásához kapcsolódóan.