IFKT GYIK 97. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Az IFKT lakó felmérés során hogyan történik az óraszám hozzárendelése az olyan támogató tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyeket adott munkatárs több személy számára egyidőben nyújt? 

Válasz: A lakók felmérésének keretében az IFKT útmutatóban leírtak szerint szükséges átgondolni, hogy az ellátott jelenleg az intézményben az egyes életterületek vonatkozásában (hétköznapi élete, tevékenységei) milyen típusú támogatást kap (minden egyes lakó vonatkozásában át kell gondolni). Ezek a figyelemmel kíséréstől a teljes fizikai támogatásig terjedőek lehetnek, ennek megfelelően kell meghatározni a tevékenységek tartalmát és a hozzájuk rendelhető támogatás intenzitását. Ehhez kapcsolódóan intézménynek át kell gondolnia azt is, hogy az egyes tevékenységek mely szolgáltatási elemekkel fedhetők le, illetve hogy az egyes szolgáltatási elemekhez kapcsolódóan milyen munkaköröket tervez kialakítani. A szolgáltatási elemek vonatkozásában kell átgondolni, hogy adott tevékenységet egyéni vagy csoportos formában nyújtja adott munkatárs/munkatársak (például készségfejlesztéshez, gyógypedagógiai segítségnyújtáshoz kapcsolódó tevékenységek), melynek a szolgáltatás-szervezés, illetve a HR tervezés során van igazán jelentősége. Lásd bővebben az intézmény lakói, illetve az intézmény munkatársai modulok.