Intézményi munkatársak képzési programja – Göd

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása
A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. képzési programot hirdet intézményi munkatársak részére

A képzési program a felnőttképzési törvény hatálya alatt kerül megszervezésre.

A képzési program címe: Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására

A képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D013

Képzési csoport azonosítója: 719027/1

A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevő szociális ápoló-gondozó szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek

A szociális intézmények férőhely kiváltás folyamatáról rendszerszinten:

  • meghatározó stratégiai dokumentumokról,
  • jogszabályokról,
  • a kiváltási folyamatban résztvevő szereplőkről és feladataikról;

A kiváltás adott, helyi intézményben zajló

  • (tervezett) lépéseiről,
  • a kulcsszereplőkről és
  • a szereplők közti munkamegosztásról;

A Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás alapelveiről, a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó legfontosabb fogalmakról (önálló életvitel – egyéni szükségletekhez illeszkedő támogatás, támogatott döntéshozatal, személyközpontú szolgáltatás).

A képzési program célcsoportja: A szociális ápolás, gondozás területén dolgozó szakemberek

A képzési program formája: csoportos képzés

Maximális csoportlétszám: 30 fő

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: nem kötött iskolai előképzettséghez

Szakmai előképzettség: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt valamely szakképzettség.

A képzési program óraszáma: 6 óra (6*45 perc)

Megengedett hiányzás: A képzés összes óraszámának 10%-a, maximum 1 óra

Tananyagegységek:

  1. A szociális intézmények férőhelykiváltása
  2. A kiváltási folyamat támogatórendszere
  3. A kiváltás folyamata az adott intézményben
  4. A támogatott lakhatás (TL) alapelvei, a működő TL.

A képzési programot záró vizsga: a képzési programhoz nem  tartozik vizsga

A képzés eredményessége: A képzés eredményességének feltétele a képzési óraszám meghatározott részén való aktív résztvétel. Eredményes teljesítés esetén a képző intézmény tanúsítányt állít ki.

Jelentkezés menetének leírása:

A regisztrációs felületet töltse ki. (Szüksége lesz a bizonyítvány másolatára is!)
A regisztráció során a megadott e-mail címre érkezik egy e-mail-es visszajelzés.

Önnek további teendője nincs a jelentkezéssel kapcsolatosan.

Megvalósítási időpont és helyszín:

A képzési program helyszíne: OKISZ Irodaház; 1146 Budapest, Thököly út 58-60.,

2019.04.24. Regisztrációs határidő: 2019.04.18. 14 óra

Kérjük, ide kattintson a regisztráció megkezdéséhez.