7190210/1 – Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára – Szolnok

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
7190120/1
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel. Képzési program megnevezése:

Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D002

Képzési csoport azonosítószáma: 7190210/1

Képzési program célja: A képzés általános célja az autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és gondozó családtagok kompetencia fejlesztése. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők otthon és a mindennapi helyzetekben használható gyakorlati tudásanyagot szereznek, áttekintik az autizmus és a fejlesztés alapismereteit, ezt képesek rendszerben kezelni. Növekszik saját gyermekük autizmusára és a kapcsolódó speciális szükségleteire való rálátásuk. A résztvevő a képzés során képet kap az érdekérvényesítés fontosságáról, eredményeiről, lehetőségeiről, ehhez kapcsolódóan jogi alapismereteket, érdekérvényesítő módszereket sajátít el. Az átadott ismeretek, módszerek és a résztvevő képzés által fejlődő készségei támogatják gyermekük autizmusának, továbbá a család új élethelyzetének elfogadását és a feldolgozás folyamatát. Nő a résztvevők kommunikációs és empátiás készsége az autizmussal élő emberek, valamint a szűkebb és tágabb környezet irányába. A résztvevő megismeri és modellhelyzetben kipróbálja az asszertív konfliktuskezelést, mentális „jó állapota” fenntartásának, fejlesztésének lehetőségét, képessé válik ezeken a területeken személyes fejlődési szükségleteinek és a fejlődése érdekében szükséges lépések meghatározására. A résztvevő személyes hatékonyságának felismerése és növekedése elősegíti az autizmussal érintett gyermekkel kapcsolatos reális és hatékony jövőkép kialakulását, a saját felelősség felismerését.

Cél, hogy a diagnózist követő időszakban támogatást nyújtson a családok számára. A képzés eredményeképpen a résztvevők:

 • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket,
 • hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására,
 • információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól,
 • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak,
 • megosztják saját tapasztalataikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre,
 • a megszerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva további lendületet, önbizalmat nyernek gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához,
 • információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az óvodában, iskolában, hogyan álljanak ki értük.

 

Képzési program célcsoportja:

12 év alatti, autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők és családtagjaik.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A továbbképzés végére a résztvevő

 • képes megismeri az autizmussal élő emberek viselkedésére és kommunikációjára vonatkozó alapvető jellemzőket, eltérő inger feldolgozási és gondolkodási sajátosságaikat és az ebből származó viselkedési megnyilvánulásokat a kommunikáció, a társas viselkedés és a rugalmas viselkedésszervezés területein;
 • elsajátítja az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat, többek között: fejlődési zavar, minőségi eltérés a kölcsönösséget igénylő kommunikációban és szociális viselkedésben, a gondolkodás és viselkedés rugalmassága, mentalizációs zavar, tervező és végrehajtó működések zavara, szenzoros ingerfeldolgozás zavara, akadálymentes környezet;
 • ismereteit, tapasztalatait képes értelmezni saját gyermekével összefüggésben, megismeri azokat a módszereket, melyek segítségével képes kommunikációját gyermeke szükségleteihez adaptálni, és a képzés során ezt megfogalmazni, akciótervbe foglalni;
 • megismer olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a saját  családjában alkalmazni tud;
 • megismeri az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet;
 • megismeri az érdekvédelemnek az autizmus-specifikus élethelyzet képviseletével kapcsolatos lehetőségeit és képes képviselni az autizmussal élő gyermek érdekeit szűkebb és tágabb környezetében egyaránt;
 • képessé válik az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segíteni;

képessé válik gyermeke autizmusával, önmaga és családja élethelyzetével összefüggésben hatékonyabb kommunikációs technikák alkalmazására és konfliktuskezelésre, melyben a nyertes-nyertes végeredmény valószínűsíthető.

Bekapcsolódási feltételek:

 • 12 év alatti, autizmus diagnózissal rendelkező gyermek a családban
 • a jelentkező szülő vagy a gyermeket közvetlenül gondozó családtag, gondozó (egy családból két résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)
 • motivációs levél: a jelentkező gondviseletében vagy gondozásában, autizmussal élő gyermekről szóló rövid információkkal, előzetes tapasztalatokkal (max. fél oldalban)

 

Képzési idő:

összesen 40 óra; ebből elmélet: 11,75 óra ebből gyakorlat:  28,25 óra

A képzési napok:

 • 2019.09.20.
 • 2019.09.21.
 • 2019.10.04.
 • 2019.10.05.
 • 2019.10.12.

 

A képzési program innen letölthető.

A képzési program helyszíne:

Szolnok, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:

a képzési idő 10%-a, 4 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:

 1. Bevezetés, ismerkedés, együttműködés kialakítása, keretek meghatározása

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék egymást és a csoportvezetőket, a képzés kereteit, az egyéni motivációkat, szükségleteket, ráhangolódjanak a csoportmunkára és az együttgondolkodásra, betekintést nyerjenek a tréning módszertanába, felépítésébe.

 1. Autizmus alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat, a megjelenés hátterében álló okokat, a legfrissebb kutatási eredményeket, a hiteles kutatások jellemzőit., információt kapjanak a prevalenciáról, az autizmus spektrum zavar (ASZ) megjelenési módjairól a viselkedésben. Cél, hogy a résztvevők alapszinten értelmezzék az autizmussal összefüggő tüneteket és a mögöttes gondolkodási, inger feldolgozási eltéréseket, továbbá a „jéghegy-modell” (a viselkedés, és ami mögötte van) jelentőségét és szemléletét, felismerjék az autizmus spektrum zavar különböző megjelenési módjait a viselkedésben, azt saját gyermekük vonatkozásában értelmezzék.

 1. Mentálhigiénés alapozás

A tananyagegység célja, hogy fejlődjön a résztvevők önismerete a fogyatékos gyermekhez való kapcsolódás, gyászmunka terén, továbbá az érzelmek ventillálása, megosztása a csoporttal, a „nem vagyok egyedül” érzés tudatosítása. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek adaptívabb alkalmazkodásra a pozitív jövőkép felismerésére, a hatékony – eddig alkalmazott – coping stratégiák azonosítására a mindennapokban.

 1. Az autizmus elfogadása és megértése

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket szerezzenek az autizmus viselkedéses képéről a mai kutatást meghatározó elméletek bemutatásán keresztül, megértsék az eltérő viselkedést magyarázó elvek alapjait, felismerjék ezek kapcsolatát a viselkedés látható megnyilvánulásaival. Cél, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a háttérben zajló eltérő gondolkodási folyamatokról, ingerfeldolgozásról, mint az eltérő viselkedések közös okáról.

 1. Kommunikáció a mindennapokban

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció pszichológiai alapfogalmait, elméleti és gyakorlati felhasználhatóságát, különös tekintettel az autizmussal élő gyermekekre. Megértsék és alkalmazzák azon kommunikációs technikákat, mint az én-üzenet, aktív figyelem, kérdezés és decentrálás, melyek a sikeres személyközi kommunikáció eszközei. Felismerjék a hatékony kommunikáció szerepét a konfliktusok hatékonyabb kezelésében.

 1. Konfliktuskezelés

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék az asszertív konfliktuskezelés pszichológiai alapfogalmait, saját jellemző konfliktuskezelési stílusukat, azok pozitív és negatív aspektusait. Felismerjék a hatékony kommunikáció szerepét a konfliktusok hatékonyabb kezelésében, különös tekintettel az autizmussal élő gyermekre, valamint a szűkebb és tágabb környezetre.

 1. Eltérő fejlődés – eltérő szükségletek. Autizmus specifikus elméletek és ráépülő terápiás eljárások

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket szerezzenek az autizmus specifikus ellátás szemléleti alapjairól, megértsék a különböző fejlesztési gyakorlatok hátterében álló különböző elméleti alapokat, felismerjék a kapcsolatot a látható tünet és a beavatkozás között.

 1. Érdekvédelem és jogi háttér, ellátó rendszer felépítése

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket szerezzenek az autizmushoz kapcsolódó hazai és külföldi gyakorlatokról és tapasztalatokról, megértsék az egyéni felelősséget az érdekvédelemben, ismerjék fel az érdekvédelmi munka lehetőségeit és határait. Áttekintsék a hazai jogi szabályozást és ellátórendszert, információt szerezzenek arról, hogy vitás vagy kérdéses esetekben hova fordulhatnak segítségért, illetve tájékoztatást kapjanak a hazai civil szerveztek tevékenységéről.

 1. Szülői kompetenciák, akcióterv (rövid és hosszútávú tervezés), mint egy eszköz a mindennapokban

A tananyagegység célja, hogy a szülők felismerjék és megfogalmazzák saját felelősségüket és kompetenciájukat az otthoni fejlesztésben, az ASZ-hoz kapcsolódó otthoni fejlesztés szükségességét. Javuljon a speciális igények felismerésének és tudatosításának képessége, felismerjék az állandó, naprakész tudás szükségességét az ASZ gyorsan fejlődő kutatási eredményeinek megismerése érdekében. Képesek legyenek a hiteles információk kiszűrésére és kritikai gondolkodásra. Megismerjék az akcióterv (rövid és hosszútávú tervezés) fogalmát, képesek legyenek rövid és hosszú távú célok és fejlesztési feladatok megfogalmazására saját gyermekükkel kapcsolatban.

  10. Zárás, értékelés

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők lezárják a tanulási folyamatot, értékeljék saját maguk fejlődését, a csoport tevékenységét és az elsajátított ismeretek használhatóságát. Saját élmények, tapasztalatok beemelésével a közös térbe, erősítsék saját felelősségük felismerését, valamint a pozitív jövőkép realitását.

Maximális csoportlétszám: 20 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés, a gondolkodásban és a viselkedésben bekövetkező változás a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg: az órák alatti oktatói visszakérdezés, korrigálás és önreflexió, illetve ezek közös megbeszélése.

Tanúsítvány kiadásának feltétele (a képzés engedélyeztetett , ezért tanúsítvány kiadásával zárul):

 • a tréning követelményszintjének 80%-os teljesítése,
 • a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl,
 • az elégedettségmérő kérdőív kitöltése, illetve a felnőttképzési szerződés aláírása

 

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.

A képzésen való részvétel díja:

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának és a motivációs levélnek a postai úton való beküldésével lehet.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Előnyben részesülnek azon személyek, akik a motivációs levelükben rögzítik, hogy gyermekük a „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt intézményfejlesztési programjában részt vevő intézmény valamelyikébe jár.

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Regisztrációs határidő:2019.08.15. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő: 2019. 08.21.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.) Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 7190210/1 (a képzési program azonosító száma)

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a 06 20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.