719024/1 – Autizmussal élő, 12-18 éves személyeket gondozó családtagok képzése és kompetenciafejlesztése – Budapest

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719024/1
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt
A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:

Autizmussal élő, 12-18 éves személyeket gondozó családtagok képzése és kompetenciafejlesztése

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D026

Képzési csoport azonosítószáma: 719024/1

Képzési program célja: általános célja az autizmussal élő gyermeket/fiatalt nevelő szülők és gondozó családtagok kompetenciafejlesztése. A résztvevők megismerik az autizmusból fakadó eltérő viselkedés okát, annak kezelésére ötletet, segítséget kapnak. Nagyobb rálátást kapnak gyermekük autizmusára és az ahhoz kapcsolódó speciális szükségletekre. Ismeretet szereznek gyermekük segítéséhez a társas kapcsolatokban, az internet világában, az intézményi helyzetekben. További cél, hogy az iskoláskorú, illetve a felnőttkorba lépő fiatalokkal kapcsolatos kérdésekre keresse a válaszokat a résztvevők családtagokkal együtt.

Képzési program célcsoportja:

12-18 éves korú autizmussal élő gyermeket/fiatalt nevelő szülők, gondozók, családtagok számára

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • jobban megértik gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket
 • hatékony utakat találnak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására
 • információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtenek szakembertől, felkészült szülő trénertől és egymástól
 • példák, ötletek, képek, filmek segítségével gyakorlati információkhoz jutnak
 • megosztják saját tapasztalataikat, gondolataikat, érzéseiket és választ kapnak kérdéseikre
 • a szerzett tudással és tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva nyernek további lendületet, önbizalmat gyermekük és családjuk harmóniájának kialakításához
 • információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan segítsék a gyermekeiket az iskolában és a felnőttkorban az átmenet során
 • megismernek olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a saját családjaikban is alkalmazhatnak
 • megismerik az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet, mind a jelenben, mind a felnőtté válást követő időszakra vonatkozóan
 • a résztvevők képessé válnak arra, hogy gyermekük érdekérvényesítését fejlesszék, továbbá hogy az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus eszközökkel segítsék

Bekapcsolódási feltételek:

 • Iskolai előképzettség: a képzésen való részvétel nem kötött iskolai előképzettséghez
 • Egyéb feltétel(ek): motivációs levél, a jelentkező gondviseletében vagy gondozásában, az autizmussal élő személyekről szóló rövid információkkal, előzetes tapasztalatokkal.

Jelentkezési feltételek:

 • 12-18 éves kor közötti autizmus diagnózissal (az autizmus spektrumba tartozó állapotok valamelyikével) rendelkező gyermek van a családban
 • a jelentkező szülő, vagy a gyermeket közvetlenül gondozó családtag, gondozó (egy családból 2 résztvevőt tudunk fogadni a képzésen)

Képzési idő: összesen 40 óra; ebből elmélet: 18 óra ebből gyakorlat:  22 óra

A képzési napok:

 • 2019.04.12.
 • 2019.04.13.
 • 2019.04.26.
 • 2019.04.27.
 • 2019.05.04.

Minden képzési nap 8 tanórás.

A képzési program innen letölthető.

A képzési program helyszíne:

Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:

a képzési idő 10%-a, 4 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja:

1. A képzési program megalapozása A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg egymást/ egymás történetét a csoportvezetőket, legyen lehetőségük ráhangolódni a csoportmunkára és az együttgondolkodásra.

2. Az autizmus megértése és elfogadása A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevők ismereteket szerezzenek a háttérben zajló eltérő gondolkodási folyamatokról, ingerfeldolgozásról, mint az eltérő viselkedések közös okáról. Képesek legyenek a szülő és szakember kompetenciahatárainak megkülönböztetésére.

3. Autizmus a gyakorlatban – jellemző nehézségek és megoldások A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg jobban a hétköznapok során megjelenő viselkedéseket, azok megelőzéséhez megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. További cél a kompetenciák fejlesztése a konkrét viselkedésproblémák azonnali kezelésére, a kiváltó okok felismerésére, illetve a következmények előrelátására.

4. Konfliktuskezelés és érdekvédelem A tananyagegység célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a kommunikáció pszichológiai alapfogalmait, az alapfogalmak elméletével és gyakorlati felhasználhatóságával, különös tekintettel az autizmussal élő gyermekkel/fiatallal kapcsolatban. Alkalmazzák azon kommunikációs technikákat, mint az én-üzenet, aktív figyelem, kérdezés és decentrálás, melyek sikeres személyközi kommunikáció eszközei. Ismerjék fel a hatékony kommunikáció szerepét a konfliktusok hatékonyabb kezelésében.

5. Program zárása, közös megbeszélés A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a képzési programot közösen zárják le, értékeljék.

Maximális csoportlétszám: 16 fő

A képzési program zárása:

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. A képzés során zajló közös megbeszéléseken folyamatos visszacsatolás történik. A képzéshez nem tartozik vizsga.

Tanúsítvány kiadásának feltétele (a képzés engedélyeztetett , ezért tanúsítvány kiadásával zárul):

 • A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl
 • Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve aláírta a felnőttképzési szerződést.

A képzésen való részvétel díja: 

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezési űrlap kitöltése (az oldal alján), visszajelző e-mail kitöltése aláírása és postai úton való megküldése.

Regisztrációs határidő: 2019. március 22. 14:00

Postai beérkezési határidő: 2019. március 25.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.) 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, hogy írja rá: 719024/1 képzés azonosító számát!

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a 06 20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.