719031/1 Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő – Budapest

Képzés azonosító száma
719031/1
A képzés óraszáma
90 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/B007

Képzési csoport azonosítószáma:
719031/1

Képzési program célja: 

A képzési program elvégzése után a résztvevők képesek legyenek megfelelő szakmai irányítás mellett augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) segítő tevékenységet végezni, áthidalni az AAK használók kommunikációs akadályait, amelyek az AAK-t nem ismerő környezetekben adódnak.

Képzési program célcsoportja:
A továbbképzést azoknak az érettségi vizsgával rendelkező személyeknek ajánljuk, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás egyéb feltételeinek. A képzést azoknak a jelentkezőknek is javasoljuk, akik AAK-szükségletű személyek oktatási, szociális, rehabilitációs célú ellátásaiban segítői és/vagy asszisztensi tevékenységet látnak el, illetve jelnyelvi tolmácsok.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevők

 • ismerik a tipikus és atipikus személyek esetében a kommunikációs folyamatok jellegzetességeit, az azokat leíró rendszereket, ezáltal képesek felismerni a kommunikációs folyamatok részeit, jellemzőit.
 • ismerik az AAK-eszközeit és a különböző módokat, valamint a speciális kommunikációs szolgáltatások jelenleg érvényben lévő hazai jogszabályait, és azokra épülő szolgáltatási lehetőségeket.
 • sérülés-specifikus ismeretekkel rendelkeznek az AAK-eszközeinek és módjainak használhatóságáról, azok alkalmazási lehetőségeiről, ismereteket rendelkeznek a kommunikációs segítő szerepköréről, feladatairól, és a partneri együttműködés kereteiről, valamint az etikai alapelvekről.
 • ismerik a kommunikációs segítés komplex folyamatát, mint például előzetes tájékozódás, kapcsolatfelvétel, eszközök előkészítése, partnerek bevonása a folyamatokba. Sérülés-specifikus ismeretekkel rendelkeznek a kommunikációs segítő szerepkörhöz szükséges készségekről és azok alkalmazási lehetőségeiről.
 • felkészültek az AAK-igényű személyek számára nyújtott kommunikációs segítői feladatok elvégzésre.

 

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: érettségi

Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött

Szakmai gyakorlat: minimum 3 év augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett, közvetlen ellátásukat érintő munkatapasztalat, vagy minimum 2 éves aktív jelnyelvi tolmács gyakorlat

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek): jelentkező/résztvevő motivációja augmentatív és alternatív kommunikációs segítőként való feladata ellátására.

Motivációs levél: max. 1 oldal terjedelemben, az alábbi szempontokra válaszolva:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Milyen jellegű AAK-tapasztalattal rendelkezik? Milyen módon van kapcsolata AAK-igényű személyekkel?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan, milyen keretek között tervezi a képzésen elsajátított tudást felhasználni?

 

Képzési idő:
összesen 90 óra;
ebből elmélet: 59 óra
ebből gyakorlat:  31 óra

Képzési napok:

2019.08.22.
2019.08.23.
2019.08.24.
2019.08.29.
2019.08.30.
2019.08.31.
2019.09.06.
2019.09.07.
2019.09.13.
2019.09.14.
Záróvizsga: 2019.10.04.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne:
Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának 20 %-a (18 óra), illetve az egyes tananyagegységek óraszámának 20-20%-a

Tananyagegységek megnevezése, célja, számonkérés módja:

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-01: Kommunikáció és speciális kommunikáció alapjai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezhesse a szükséges ismereteket a kommunikáció és a speciális kommunikáció alapjairól, továbbá megismerje az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjait, módszereket, a módszereket használó szakemberek körét és az AAK-t használó személyek számára szolgáltatást nyújtók körét.

A résztvevők a tananyagegység során megszerzett elméleti tudások elsajátításáról teszt kitöltésével tesznek tanúbizonyságot. A teszt 15 kérdésből áll, legalább 12 helyes választ kell megjelölni a résztvevőnek.

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-02: Kommunikációs akadálymentesítés AAK- eszközökkel, módszerekkel

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) eszközeit és módszereit célcsoport specifikusan, képes legyen a kommunikációs környezetet és a megválasztott módszereket és eszközöket a kommunikációs célhoz igazítani, kommunikációs helyzetgyakorlatokon keresztül az elméleti tudást szimulációs eszközökkel kialakított gyakorlati helyzetekben alkalmazni tudják.

A résztvevők beépítik a tananyagegység során megszerzett reflexiókat a csoportos és páros feladatmegoldásokba.

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-03: Kommunikációs segítő szerepe, feladatai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket a kommunikációs segítő szerepével és feladataival kapcsolatosan, megismerhesse a folyamatban szereplő további partnereket, a partnerek szerepét és fontosságát, valamint az etikai elveket.

A résztvevők a tananyagegység során megszerzett elméleti tudások elsajátításáról teszt kitöltésével tesznek tanúbizonyságot. A teszt 10 kérdésből áll, legalább 7 helyes választ kell megjelölni a résztvevőnek.

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-04: A kommunikációs akadálymentesítés folyamata

A tananyagegység célja, hogy résztvevő megismerje az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjait, a módszereket, a módszereket használó szakemberek körét és az AAK-t használó személyek számára szolgáltatást nyújtók körét.

A résztvevők a tananyagegység végén páros feladatokat hajtanak végre. A páros feladatok szituációs gyakorlatok, amelyek során a kommunikációs szabályok alkalmazását, a kommunikációs helyzethez illeszkedő eszközöket és módszereket alkalmazzák. A visszajelzés szóbeli reflexióval történik az oktató részéről.

Maximális csoportlétszám:
20 fő

A képzési program zárása:

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a képzési programban meghatározott feladatok teljesítése
 • a képzés – illetve az egyes tananyagegységek – óraszámának 20%-át meg nem haladó hiányzás

 

A képzést záró vizsga jellege: szakmai záró beszámoló.

A szakmai záró beszámoló során a résztvevők kiválasztanak egy komplex kommunikációs igényű (AAK-használó) személyt, akivel egy kommunikációs akadálymentesítési helyzetet valósítanak meg, ez a helyzet lehet például ügyintézés, tanulás, szabadidős tevékenység.

A szakmai záró beszámoló kötelező elemei:

 1. A kommunikációs akadálymentesítési helyzet írásos formában történő bemutatásának terjedelme: max. 3 oldal.
 2. A kommunikációs akadálymentesítési helyzetet max. 10 percben videón is rögzítenek az ellenőrizhetőség kedvéért.
 3. Tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok.
 4. A szakmai záró beszámoló bemutatása előre megadott vizsganapon történik, melyhez a résztvevők prezentációt készítenek, amit max. 15 percben bemutatnak a csoportnak. Ennek elemei a következők:
 • érintett személy rövid bemutatása
 • kommunikációs helyzet bemutatása és elemzése
 • használt eszközök és módszerek, ezek indoklása
 • a végrehajtott feladattal kapcsolatos önreflexiók

A bemutatás csoportokban zajlik, ahol a csoporttagok az oktató irányítása mellett közösen, interaktív diszkusszió során elemzik a feladatot.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

–    a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán való részvétel

–    a tananyagegységeket záró feladatok sikeres teljesítése

–    a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A képzésen való részvétel díja:
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő:
2019.07.15. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.07.22.

Az elbírálás határideje:

A jelentkezők az elbírálás eredményéről 2019.08.08. 16.00-ig elektronikus levélben kapnak értesítést.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be a fenti határidőket, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban az érvényes jelentkezés részeként elfogadni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK Nonprofit Kft.)

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719031/1 (a képzési program azonosító száma)

 

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap


Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!