719031/1 Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő – Budapest

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719031/1
A képzés óraszáma
90 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Képzési program megnevezése:
Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/B007

Képzési csoport azonosítószáma:
719031/1

Képzési program célja: 

A képzési program elvégzése után a résztvevők képesek legyenek megfelelő szakmai irányítás mellett augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) segítő tevékenységet végezni, áthidalni az AAK használók kommunikációs akadályait, amelyek az AAK-t nem ismerő környezetekben adódnak.

Képzési program célcsoportja:
A továbbképzést azoknak az érettségi vizsgával rendelkező személyeknek ajánljuk, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás egyéb feltételeinek. A képzést azoknak a jelentkezőknek is javasoljuk, akik AAK-szükségletű személyek oktatási, szociális, rehabilitációs célú ellátásaiban segítői és/vagy asszisztensi tevékenységet látnak el, illetve jelnyelvi tolmácsok.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevők

 • ismerik a tipikus és atipikus személyek esetében a kommunikációs folyamatok jellegzetességeit, az azokat leíró rendszereket, ezáltal képesek felismerni a kommunikációs folyamatok részeit, jellemzőit.
 • ismerik az AAK-eszközeit és a különböző módokat, valamint a speciális kommunikációs szolgáltatások jelenleg érvényben lévő hazai jogszabályait, és azokra épülő szolgáltatási lehetőségeket.
 • sérülés-specifikus ismeretekkel rendelkeznek az AAK-eszközeinek és módjainak használhatóságáról, azok alkalmazási lehetőségeiről, ismereteket rendelkeznek a kommunikációs segítő szerepköréről, feladatairól, és a partneri együttműködés kereteiről, valamint az etikai alapelvekről.
 • ismerik a kommunikációs segítés komplex folyamatát, mint például előzetes tájékozódás, kapcsolatfelvétel, eszközök előkészítése, partnerek bevonása a folyamatokba. Sérülés-specifikus ismeretekkel rendelkeznek a kommunikációs segítő szerepkörhöz szükséges készségekről és azok alkalmazási lehetőségeiről.
 • felkészültek az AAK-igényű személyek számára nyújtott kommunikációs segítői feladatok elvégzésre.

 

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: érettségi

Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött

Szakmai gyakorlat: minimum 3 év augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett, közvetlen ellátásukat érintő munkatapasztalat, vagy minimum 2 éves aktív jelnyelvi tolmács gyakorlat

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek): jelentkező/résztvevő motivációja augmentatív és alternatív kommunikációs segítőként való feladata ellátására.

Motivációs levél: max. 1 oldal terjedelemben, az alábbi szempontokra válaszolva:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Milyen jellegű AAK-tapasztalattal rendelkezik? Milyen módon van kapcsolata AAK-igényű személyekkel?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan, milyen keretek között tervezi a képzésen elsajátított tudást felhasználni?

 

Képzési idő:
összesen 90 óra;
ebből elmélet: 59 óra
ebből gyakorlat:  31 óra

Képzési napok:

2019.08.22.
2019.08.23.
2019.08.24.
2019.08.29.
2019.08.30.
2019.08.31.
2019.09.06.
2019.09.07.
2019.09.13.
2019.09.14.
Záróvizsga: 2019.10.04.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne:
Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának 20 %-a (18 óra), illetve az egyes tananyagegységek óraszámának 20-20%-a

Tananyagegységek megnevezése, célja, számonkérés módja:

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-01: Kommunikáció és speciális kommunikáció alapjai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezhesse a szükséges ismereteket a kommunikáció és a speciális kommunikáció alapjairól, továbbá megismerje az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjait, módszereket, a módszereket használó szakemberek körét és az AAK-t használó személyek számára szolgáltatást nyújtók körét.

A résztvevők a tananyagegység során megszerzett elméleti tudások elsajátításáról teszt kitöltésével tesznek tanúbizonyságot. A teszt 15 kérdésből áll, legalább 12 helyes választ kell megjelölni a résztvevőnek.

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-02: Kommunikációs akadálymentesítés AAK- eszközökkel, módszerekkel

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) eszközeit és módszereit célcsoport specifikusan, képes legyen a kommunikációs környezetet és a megválasztott módszereket és eszközöket a kommunikációs célhoz igazítani, kommunikációs helyzetgyakorlatokon keresztül az elméleti tudást szimulációs eszközökkel kialakított gyakorlati helyzetekben alkalmazni tudják.

A résztvevők beépítik a tananyagegység során megszerzett reflexiókat a csoportos és páros feladatmegoldásokba.

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-03: Kommunikációs segítő szerepe, feladatai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket a kommunikációs segítő szerepével és feladataival kapcsolatosan, megismerhesse a folyamatban szereplő további partnereket, a partnerek szerepét és fontosságát, valamint az etikai elveket.

A résztvevők a tananyagegység során megszerzett elméleti tudások elsajátításáról teszt kitöltésével tesznek tanúbizonyságot. A teszt 10 kérdésből áll, legalább 7 helyes választ kell megjelölni a résztvevőnek.

 1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-04: A kommunikációs akadálymentesítés folyamata

A tananyagegység célja, hogy résztvevő megismerje az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjait, a módszereket, a módszereket használó szakemberek körét és az AAK-t használó személyek számára szolgáltatást nyújtók körét.

A résztvevők a tananyagegység végén páros feladatokat hajtanak végre. A páros feladatok szituációs gyakorlatok, amelyek során a kommunikációs szabályok alkalmazását, a kommunikációs helyzethez illeszkedő eszközöket és módszereket alkalmazzák. A visszajelzés szóbeli reflexióval történik az oktató részéről.

Maximális csoportlétszám:
20 fő

A képzési program zárása:

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a képzési programban meghatározott feladatok teljesítése
 • a képzés – illetve az egyes tananyagegységek – óraszámának 20%-át meg nem haladó hiányzás

 

A képzést záró vizsga jellege: szakmai záró beszámoló.

A szakmai záró beszámoló során a résztvevők kiválasztanak egy komplex kommunikációs igényű (AAK-használó) személyt, akivel egy kommunikációs akadálymentesítési helyzetet valósítanak meg, ez a helyzet lehet például ügyintézés, tanulás, szabadidős tevékenység.

A szakmai záró beszámoló kötelező elemei:

 1. A kommunikációs akadálymentesítési helyzet írásos formában történő bemutatásának terjedelme: max. 3 oldal.
 2. A kommunikációs akadálymentesítési helyzetet max. 10 percben videón is rögzítenek az ellenőrizhetőség kedvéért.
 3. Tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok.
 4. A szakmai záró beszámoló bemutatása előre megadott vizsganapon történik, melyhez a résztvevők prezentációt készítenek, amit max. 15 percben bemutatnak a csoportnak. Ennek elemei a következők:
 • érintett személy rövid bemutatása
 • kommunikációs helyzet bemutatása és elemzése
 • használt eszközök és módszerek, ezek indoklása
 • a végrehajtott feladattal kapcsolatos önreflexiók

A bemutatás csoportokban zajlik, ahol a csoporttagok az oktató irányítása mellett közösen, interaktív diszkusszió során elemzik a feladatot.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

–    a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán való részvétel

–    a tananyagegységeket záró feladatok sikeres teljesítése

–    a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A képzésen való részvétel díja:
A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő:
2019.07.15. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019.07.22.

Az elbírálás határideje:

A jelentkezők az elbírálás eredményéről 2019.08.08. 16.00-ig elektronikus levélben kapnak értesítést.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be a fenti határidőket, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban az érvényes jelentkezés részeként elfogadni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK Nonprofit Kft.)

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719031/1 (a képzési program azonosító száma)

 

 

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.