719057/12 – Személyközpontú megközelítés mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze – Budapest

Képzés azonosító száma
719057/12; S-05-059/2017
A megítélt továbbképzési pontérték
35 pont
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Továbbképzés címe: Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Továbbképzési minősítés száma: S-05-059/2017

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 719057/12

Továbbképzés célja: A személyközpontú megközelítés elmélyítése és gyakorlása reflektív módon, adaptív szemléleti keretek között.

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

Továbbképzési program óraszáma: 40 óra

Továbbképzési program zárása: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a tréningen való jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők maximum létszáma: 20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (35 pont)

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 • “Azzal főzünk, amink van” – alapok és keretek
 • Személyi és személyes eszközök
 • Kapcsolatok
 • Önálló élet

A szakmai tanfolyam időpontjai:

 • 2019.09.16 – 2019.09.17. (hétfő – kedd)
 • 2019.10.14 – 2019.10.15. (hétfő – kedd)

A továbbképzési program helyszíne:Budapest – a pontos helyszín egyeztetése még folyamatban van, a konkrét információkat külön írásban megküldjük a továbbképzésen résztvevőknek.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: Jelentkezni két módon is lehetséges, kérjük olvassa el az alábbiakat figyelmesen!

Amennyiben Ön járt hozzánk és elvégezte a “A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című, szociális területen minősített szakmai tanfolyamot, akkor Önnek nem kell munkáltatói nyilatkozatot feltöltenie a regisztráció során.

Amennyiben Ön nem végezte el a “A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című, szociális területen minősített szakmai tanfolyamot, akkor a képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.
A nyilatkozat sablonja innen letölthető.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, munkáltatói nyilatkozat eredeti példánya) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.08.19. 14 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2019.08.21.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 719057/12 SZKP Budapest (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
4. Munkáltatói nyilatkozat
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719057/12 - szkp Budapest

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!