719058/16 – Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára – Kaposvár

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
S-05-060/2017; 719058/16
A megítélt továbbképzési pontérték
30 pont
A képzés óraszáma
25 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Továbbképzés címe:

Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Továbbképzési minősítés száma: S-05-060/2017

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 719058/16

Továbbképzés célja: A TL szolgáltatás segítőinek esetvezetésével kapcsolatos kérdések, problémák csoportban történő, tematizált megbeszélése

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

Továbbképzési program óraszáma: 25 óra

Maximum hiányzási lehetőség: az összes óraszám 20%-a, azaz egy továbbképzési nap mindösszesen

Továbbképzési program zárása: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a személyiségfejlesztő foglalkozáson való jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 8-12 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (30 pont)

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások időpontjai:

 • 2019.09.10. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel – (Kérjük jöjjenek 30 perccel a kezdés előtt, mert adminisztratív tevékenységeink vannak.)
 • 2019.10.08. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)
 • 2019.11.12. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)
 • 2019.12.10. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)
 • 2020.01.07. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)

A továbbképzési program helyszíne: Kaposvár – a pontos helyszín egyeztetése még folyamatban van, a konkrét információkat külön írásban megküldjük a továbbképzésen résztvevőknek.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: 

 1. Amennyiben Ön nem végezte el a „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című, vagy a „Személyközpontú megközelítés mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” szociális területen minősített szakmai továbbképzések egyikét, akkor a képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató eredeti nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja/tervezi foglalkoztatni.
  A nyilatkozat sablonja innen letölthető.
  A nyilatkozat eredeti példányát postai úton kell megküldeni, a jelentkezéshez kell csatolni a szkennelt példányt.
  Amennyiben ön már részt vett a fenti két továbbképzésünk valamelyikén, a nyilatkozatot nem kell újra beküldenie.
 2. A jelentkezési felületet a lap alján töltse ki. Szüksége lesz a személyes adataira, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.08.13. 14 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2019.08.15.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk érvényes jelentkezésként elfogadni. A befogadott jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a jelentkezési határidő letelte után képzőintézmény e-mailben jelez vissza az érdeklődőknek.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 719058/16 – Kaposvár (a képzési program azonosító száma)

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.