719058/17 – Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára – Debrecen

Képzés azonosító száma
S-05-060/2017; 719058/17
A megítélt továbbképzési pontérték
30 pont
A képzés óraszáma
25 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Továbbképzés címe:

Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Továbbképzési minősítés száma: S-05-060/2017

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 719058/17

Továbbképzés célja: A TL szolgáltatás segítőinek esetvezetésével kapcsolatos kérdések, problémák csoportban történő, tematizált megbeszélése

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

Továbbképzési program óraszáma: 25 óra

Maximum hiányzási lehetőség: az összes óraszám 20%-a, azaz egy továbbképzési nap mindösszesen

Továbbképzési program zárása: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a személyiségfejlesztő foglalkozáson való jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 8-12 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: igazolás továbbképzésen való részvételről

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások időpontjai:

 • 2019.11.21. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel – (Kérjük jöjjenek 30 perccel a kezdés előtt, mert adminisztratív tevékenységeink vannak.)
 • 2019.12.12. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)
 • 2020.01.16. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)
 • 2020.02.13. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)
 • 2020.03.12. (5 továbbképzési óra, azaz 5*45 perc 10 órai kezdéssel)

A továbbképzési program helyszíne: Debrecen- a pontos helyszín egyeztetése még folyamatban van, a konkrét információkat külön írásban megküldjük a továbbképzésen résztvevőknek.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: 

 1. Amennyiben Ön nem végezte el a “A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című, vagy a “Személyközpontú megközelítés mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” szociális területen minősített szakmai továbbképzések egyikét, akkor a képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató eredeti nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja/tervezi foglalkoztatni.
  A nyilatkozat sablonja innen letölthető.
  A nyilatkozat eredeti példányát postai úton kell megküldeni, a jelentkezéshez kell csatolni a szkennelt példányt.
  Amennyiben ön már részt vett a fenti két továbbképzésünk valamelyikén, a nyilatkozatot nem kell újra beküldenie.
 2. A jelentkezési felületet a lap alján töltse ki. Szüksége lesz a személyes adataira, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:2019.10.24. 14 óra 

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2019.10.26.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk érvényes jelentkezésként elfogadni. A befogadott jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a jelentkezési határidő letelte után képzőintézmény e-mailben jelez vissza az érdeklődőknek 2019.október 29-ig.

Postai cím:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NFSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 719058/17 – Debrecen(a képzési program azonosító száma)

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. Munkáltatói nyilatkozat - Ha még sosem adott le hozzánk, feltöltendő és postai úton megküldendő.
Az NFSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719058/17 - Debrecen

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!