720051/4 – Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő ápolók, gondozók számára

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
720051/4; S-05-005/2019
A megítélt továbbképzési pontérték
30 pont
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Továbbképzés címe: Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő ápolók, gondozók számára

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Továbbképzési minősítés száma: S-05-005/2019

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 720051/4

Továbbképzés célja: a támogatott lakhatással kapcsolatos szakmai ismeretek és a szolgáltatói szerepvállalás megalapozása.

Továbbképzés tartalmi felépítése:

 • Változáskezelés,
 • motiváció,
 • támogatott lakhatás szakmai tartalmak,
 • szerepváltás,
 • csapatműködés.

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • pszichiátriai betegek otthona,
 • szenvedélybetegek otthona,
 • fogyatékos személyek otthona,
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékosok nappali intézménye,
 • szenvedélybetegek nappali intézménye,
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye,
 • fogyatékosok gondozóháza,
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
 • pszichiátriai betegek lakóotthona,
 • fogyatékos személyek lakóotthona,
 • egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban dolgoznak/fognak dolgozni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

Továbbképzési program óraszáma: 40 óra

Maximum hiányzási lehetőség: az összes óraszám 15%-a, azaz 6 továbbképzési óra

Továbbképzési program zárása: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a személyiségfejlesztő foglalkozáson való jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (30 pont)

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás időpontjai:

 1. 2020.06.03.
 2. 2020.06.04.
 3. 2020.06.24.
 4. 2020.06.25.

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás helyszíne:
2020.06.03-04.
Villányi Úti Konferenciaközpont; 1114 Budapest, Villányi út 13. 218-as terem
2020.06.24-25. OKISZ Inkubátorház; 1146 Budapest, Thököly út 58-60.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.
OKISZ INKUBÁTORHÁZ; 1146 Budapest, Thököly út 58-60.

A jelentkezés menete: 

 1. A jelentkezési felületet a lap alján töltse ki.

Szüksége lesz a személyes adataira, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt (Végzettségét igazoló dokumentum másolata).

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2020.05.06. 14 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2020.05.08.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban érvényes jelentkezésként elfogadni. A befogadott jelentkezés nem jelent automatikus felvételt, a jelentkezési határidő letelte után képzőintézmény e-mailben jelez vissza az érdeklődőknek.

Postai cím:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK Nonprofit Kft.)

1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük, írják rá 720051/4 – szolgáltatói kompetenciák  (a képzési program azonosító száma)

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.