720054/1 – A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése – Békéscsaba

Képzés azonosító száma
T-05-034-2017; 720054/1
A megítélt továbbképzési pontérték
45 pont
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

 

Szakmai tanfolyam címe: A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése

Szakmai tanfolyam engedély száma: T-05-034-2017

Csoport azonosító képzőnél: 720054/1

Szakmai tanfolyam célja: A résztvevők képessé váljanak a támogatott lakhatás szolgáltatások működtetésére, az érintettek támogatására.

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

A képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.

A nyilatkozat sablonja innen letölthető.

Továbbképzési program óraszáma: 40 óra

Továbbképzési program zárása: A záróvizsga 15 kérdésből álló feleletválasztós teszt. A képzés teljesítésének feltétele 12 kérdés helyes megválaszolása

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők maximum létszáma: 32 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (45 pont)

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 • Elvárások rendszere, avagy mikor elégedett mindenki?
 • Ügyfelekről és eszközökről általában
 • A szolgáltatási gyűrű és az ügyfél
 • Támogatott döntéshozatal
 • Hogyan néz ki a gyakorlatban?

A szakmai tanfolyam időpontjai:

2020.02.26.
2020.02.27.
2020.03.25.
2020.03.26.

A továbbképzési program helyszíne: Békéscsaba, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, munkáltatói nyilatkozat eredeti példánya) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2020.02.05. 14 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2020.02.10.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Postázási cím:

NFSZK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191. Kérjük, a borítékra írják rá: 720054/1

Az NFSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő. 3. önéletrajz 4. munkáltatói nyilatkozat, amely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.

Az NFSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:720054/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!