720055/1 – Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban

Képzés azonosító száma
T-05-036/2017; 720055/1
A megítélt továbbképzési pontérték
50 pont
A képzés óraszáma
60 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

Szakmai tanfolyamot hirdet

Szakmai tanfolyam címe: Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban

Szakmai tanfolyam engedély száma: T-05-036/2017

Továbbképzési program célja: A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK folyamat során az új szolgáltató struktúra kialakítása és működtetése érdekében

Szakmai tanfolyam célcsoportja: 

Ellátási terület szerint:

 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok nappali intézménye
 • Szenvedélybetegek nappali intézménye
 • Pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Előnyt élveznek az EFOP 2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázatot megvalósító intézmények.

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Az intézményi SZMSZ-nek megfelelően vezetői munkakört betöltő munkatársak.

A képzési programon való részvételt ajánljuk a pályázat szakmai vezetője, projektmenedzsere számára is.

A képzésre telephelyenként 2-4 fő vezető munkatársat tudunk fogadni.

Továbbképzési program óraszáma: 60 óra (Elméleti óraszám 30 óra, gyakorlati óraszám 30 óra)

Továbbképzési program zárása: Írásbeli vizsga 15 feleletválasztásos teszt feladattal

 • A teszt értékelési szempontjai a következők: Minden helyes válasz esetén 1-1 pont kapható. Az így elérhető maximális pontszám 72 pont.
 • 40 pont (55%) elérése esetén fogadható el a dolgozat.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem megfelelt.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 16 -maximum 30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 1. nap: Vezetői önismeret az intézményi férőhely kiváltási folyamat tükrében
 2. nap: Az intézményi férőhely kiváltás elméleti alapjai
 3. nap: Szervezeti viselkedés és a személyes vezetés elmélete
 4. nap: A szervezeti működés szereplőinek szükségletei, a szolgáltatást igénylők speciális szükségletei
 5. nap: Eredményes vezetés, mint hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés
 6. nap: Az IFK szervezeti átalakítási és paradigmaváltási folyamata, mint változásmenedzsment
 7. nap: Menedzsment: a szervezet felépítése és működtetése, stratégiai menedzsment, humánerőforrás menedzsment az IFK folyamat tükrében
 8. nap: A támogatott lakhatás, mint közösségi ellátás; speciális vezetői feladatok

 

A szakmai tanfolyam időpontjai:
2020.03.04.
2020.03.05.
2020.04.01.
2020.04.02.
2020.04.29.
2020.04.30.
2020.05.27.
2020.05.28.

A továbbképzési program helyszíne: Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében. A projekt keretében utazási költséget nem áll módunkban téríteni, valamint étkezést és szállást nem áll módunkban biztosítani a résztvevők számára.

A jelentkezés menete: Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2020.02.12. 14 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2020.02.17.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Postázási cím:

NFSZK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191. Kérjük, a borítékra írják rá: 720055/1

Az NFSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.

Jelentkezési lap

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.

Az NFSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:720055/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36204463578

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!