721053/3 – Támogatott lakhatás – fókuszban a szolgáltatást igénybe vevő

Képzés azonosító száma
721053/3
A megítélt továbbképzési pontérték
35 pont
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

  Továbbképzés címe: Támogatott lakhatás – fókuszban a szolgáltatást igénybe vevő

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Továbbképzési minősítés száma: S-05-004/2019

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 721053/3

Továbbképzés célja: Az intézményi ápoló-gondozók felkészítése a közösségi lakhatásban élőknek nyújtandó szolgáltatásokra.

Továbbképzés tartalmi felépítése:

 • Változáskezelés,
 • szerepváltás,
 • motiváció,
 • csapatműködés,
 • támogatott lakhatás szakmai tartalmak.

Továbbképzési program célcsoportja: Ellátási terület szerint:

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • pszichiátriai betegek otthona,
 • szenvedélybetegek otthona,
 • fogyatékos személyek otthona,
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
 • fogyatékosok nappali intézménye,
 • szenvedélybetegek nappali intézménye,
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye,
 • fogyatékosok gondozóháza,
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
 • pszichiátriai betegek lakóotthona,
 • fogyatékos személyek lakóotthona,
 • egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban dolgoznak/fognak dolgozni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

Továbbképzési program óraszáma: 40 óra

Maximum hiányzási lehetőség: az összes óraszám 15%-a, azaz 6 továbbképzési óra

Továbbképzési program zárása: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a személyiségfejlesztő foglalkozáson való jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (35 pont)

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások időpontjai:

 1. 2021.05.17.
 2. 2021.05.18.
 3. 2021.06.14.
 4. 2021.06.15.

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások helyszíne: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 1131 Budapest, Násznagy út 45. Opál terem

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete: A jelentkezési felületet a lap alján töltse ki. Szüksége lesz a személyes adataira (működési engedélyszám, ha van és OM azonosító, ha van), önéletrajzára, valamint a végzettségének szkennelt példányára is. Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést, ez az Ön jelentkezési lapja. Kérjük, nyomtassa ki, írja alá és postázza nekünk a többi dokumentummal együtt (Végzettségét igazoló dokumentum másolata, önéletrajz).

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2021.05.03. 12 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2021.05.05.

Postai cím: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített név: NFSZK Nonprofit Kft. A borítékra kérjük, írják rá 721053/3 tl

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Békefi Éva várja a bekefi.eva@nfszk.hu email címen, vagy a +36308464356 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.