Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719032/1; E-000892/2014/B008
A képzés óraszáma
140 óra
A képzés költsége
Bruttó 10.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő
Lejárt

Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képzési programot hirdet

Képzési program megnevezése: Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/B008

Képzési csoport azonosítószáma: 719032/1

Képzési program célja: Cél, hogy a résztvevő képes legyen a látássérülés területén az elemi rehabilitációs koordinátor munkakör betöltésére. Képes legyen a látássérült személy számára megfelelő szolgáltatási elemet ajánlani a szolgáltatási igényfelmérés keretében. Támogatni tudja a látássérült személyt az elemi rehabilitációs szolgáltatás folyamatában, illetve szükség esetén más kapcsolódó szolgáltatásokat tudjon ajánlani számára. Naprakészen vezetni tudja az elemi rehabilitáció dokumentációját. További cél, hogy képes legyen információt nyújtani a látássérüléssel kapcsolatos specifikus akadálymentesítési technikákról.

Képzési program célcsoportja: Gyógypedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociológus, fejlesztő pedagógus, diplomás ápoló, pszichológus, andragógus, tanító, nevelőtanár, hittanár, konduktor, mozgásterapeuta, gyógytornász, mentálhigiéniás szakember, egyéb, nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevők

 • Ismeri a fogyatékosság definícióját, történeti hátterét, az egyes fogyatékossági területeket, azonosítani tudjai a különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó jellegzetes tulajdonságokat.
 • Ismeri az érzékszervi sérülések definícióit, jellemzőit, leggyakrabban előforduló okait. Felismeri az érzékszervi sérülés okozta jellegzetességeket a hozzá forduló kliensnél.
 • Ismeri a mozgássérülés, az intellektuális képességzavar, az autizmus spektrumzavar definícióit, jellemzőit és leggyakrabban előforduló okait.
 • Tisztában van a hazai látássérült populáció demográfiai jellemzővel, speciális élethelyzetével, ismeri a közoktatás rendszerét, a látássérült személyek specifikus gyógypedagógiai ellátását, azonosítani tudja a kapcsolódási pontokat a közoktatási rendszer és a saját szolgáltatása között.
 • Ismeri az elemi rehabilitáció folyamatát hazánkban és külföldön egyaránt, képes alkalmazni a mindennapi munkája során az elemi rehabilitációs ismeretit.
 • Ismeri a komplex rehabilitáció fogalmát, folyamatát, területeit, az egyes területek egymáshoz való kapcsolódását és az elemi rehabilitáció helyét a rendszerben.
 • Ismeri az elemi rehabilitációs szolgáltatás formáit, folyamatát, elemeit és az igényfelmérés technikáit, képes beazonosítani a kliens szükségleteit és az ehhez kapcsolódó leginkább megfelelő rehabilitációs szolgáltatási formát.
 • Tisztában van az aktuális elemi rehabilitációs ellátórendszerrel, képes szakszerűen vezetni az elemi rehabilitációhoz kapcsolódó dokumentumokat, nyomon követni a klienst a szolgáltatási folyamatban.
 • Ismeri a látássérülés köréhez tartozó definícióikat, a tipológiát, az állapot  kialakulásának okait és tüneteit, a látószerv felépítését, latin megnevezéseit, a látás folyamatát. Meg tudja ítélni a hozzá forduló kliens szolgáltatásra való jogosultságát.
 • Ismeri a leggyakrabban előforduló szembetegségeket, azok kezelési módjait és latin megnevezéseit, értelmezni tudja a hozzá forduló kliens szemészeti leletét a szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érdekében.
 • Ismeri a látási funkciók optikai alapjait, az optikai rehabilitáció lehetőségeit, eszközeit.

Bekapcsolódási feltételek: 

Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség

Szakmai előképzettség: gyógypedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociológus, fejlesztő pedagógus, diplomás ápoló, pszichológus, andragógus, tanító, nevelőtanár, hittanár, konduktor, mozgásterapeuta, gyógytornász, mentálhigiéniás szakember, egyéb, nevelést, oktatást végző intézményben a pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek):

Képzési idő:
összesen óra 140;
ebből elmélet: 95 óra
ebből gyakorlat: 45 óra

Képzés időtartama: 2019.09.18 – 2019.12.07.

A képzési program órarendje innen letölthető.

Képzési program helyszíne: NFSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

Maximum hiányzás: 30% az összóraszámból, de nem lehet több, mint a tananyagegység 30%-a

Tananyagegységek megnevezése, célja:

Gyógypedagógiai alapismeretek: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a fogyatékosság definícióját, történeti hátterét, az egyes fogyatékossági területeket, ismerje  a különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó jellegzetességeket.

Látássérült személyek elemi rehabilitációs alapismeretei:

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje

 • az elemi rehabilitáció kialakulásának folyamatát hazánkban és külföldön egyaránt
 • a komplex rehabilitáció fogalmát, folyamatát, területeit, az egyes területek egymáshoz való kapcsolódását és az elemi rehabilitáció helyét a rendszerben
 • az elemi rehabilitációs szolgáltatás formáit, folyamatát, elemeit és az igényfelmérés technikáit
 • a látássérülés definícióit, típusait, kialakulásának okait és tüneteit, a látószerv felépítését, latin megnevezéseit, a látás folyamatát.
 • a leggyakrabban előforduló szembetegségeket, azok kezelési módjait és latin megnevezéseit, értelmezni tudja a hozzá forduló kliens szemészeti leletét a szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érdekében.
 • a látási funkciók optikai alapjait, az optikai rehabilitáció lehetőségeit, eszközeit.

 

Látássérült személyek segítésének alaptechnikái: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők képesek legyenek biztonsággal kísérni a látássérült személyt a rehabilitációs szolgáltatás során. Megismerjék a látássérült személy aláírási módjait, technikáit, eszközeit, a leggyakrabban használt látássérült specifikus segédeszközöket és azok használatát.

Az elemi rehabilitációs koordinátori munka: Cél, hogy a résztvevő alapvető ismeretekkel rendelkezzen a segítő kapcsolatról, technikákról, megismerje a szociális ellátórendszer felépítését, intézményrendszerét és törvényi hátterét.

Képes legyen továbbirányítani a klienst a megfelelő szolgáltatóhoz. felvilágosítást adni a fogyatékos emberek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni juttatásokról.

Maximális csoportlétszám:
25 fő

A képzési program zárása:

Gyakorlati feladat
A vizsgafeladat megnevezése Feladat megoldás a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése A résztvevők a rendelkezésre álló 10 féle helyzetleírásból egyet kihúznak és bemutatják az általuk gondolt helyes megoldást.
A vizsgafeladat időtartama 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése A tananyagból összeállított 15 tételből 1 tétel húzása kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása a jelenlévő vizsgáztatók részére.
A vizsgafeladat időtartama 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a képzési programban meghatározott feladatok teljesítése
 • a képzés – illetve az egyes tananyagegységek – óraszámának 30%-át meg nem haladó hiányzás

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

–    a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel

–    a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A képzésen való részvétel díja:

A résztvevő részéről Bruttó 10.000 Ft részvételi díj fizetendő a felnőttképzési szerződés aláírását követő 30 napon belül. A befizetési feltételekről a felnőttképzési intézmény írásos értesítést küld.

A teljes részvételi díj Bruttó 190.000.- Ft/fő, amelyből Bruttó 180.000.- Ft/fő támogatás a 21533-1/2018 sz. EMMI szerződés értelmében.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) feltöltésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő:
2019.09.17. 12 óra

Regisztrációs felület:


  Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kell kitölteni, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/4503233

  Köszönjük!

  Számmal kiírva.
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  (Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
  Felnőttképzési szolgáltatások

  Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

  Feltöltendő dokumentumok:

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!

   

   

  Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

  Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

  Kérdést szeretne feltenni?

  A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Békefi Éva várja a bekefi.eva@fszk.hu email címen, vagy a +36308464356 telefonszámon.