A felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő hallgatókat segítő felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor képzési program

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717031/2
A képzés óraszáma
120 óra
A képzés költsége
Bruttó 140.000 Ft
Jelentkezési határidő
Lejárt

Képzési program felhívás

A képzési program azonosító száma képző intézménynél: 717031/2
A képzési program engedély száma: E-000892/2014/B001
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00071-16-02 6 03 4 /1

A képzési program célja:

Olyan fogyatékosügyi koordinátorok képzése, továbbképzése, akik korszerű fogyatékosságügyi, gyógypedagógiai és határtudományi ismeretek és gyakorlati kompetenciák birtokában képesek a felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók speciális igényeinek felismerésére, alapvető segítségnyújtásra, illetve a sérülés-specifikus, szakszerű megsegítés megszervezésére. Képesek a megszerzett tudásuk átadására, a felsőoktatási intézmény oktatóinak és egyéb dolgozóinak szervezett továbbképzések lebonyolítására.

Csoportlétszám (min.- max.): 12 – 16 fő
A képzési programot a minimális létszám elérése esetén indítja intézményünk!

A képzési program óraszáma: 120 óra

A képzési program időtartama: 2018. február 22. -2018.szeptember 29.

A képzési program célcsoportja:
Felsőoktatásban dolgozó fogyatékosügyi és esélyegyenlőségi koordinátorok, az egyetemeken működő támogató szolgálatok dolgozói, hallgatói szolgáltató központok fogyatékos hallgatókkal foglalkozó munkatársai.

A jelentkezés feltételei:
felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettség
szakmai előképzettség nem szükséges.

A képzési program elvégzése után, adott munkakört betöltő személy képes lesz:

 • az intézményének fogyatékosságügyi politikájának alakítására,
 • a felsőoktatási intézmény dolgozói és hallgatói számára fogyatékosságügyi ismeretek átadására,
 • az inkluzív szemlélet terjesztésére, a befogadó légkör megteremtésére,
 • a jogszabályokban előírt előnyben részesítő követelmények betartásáról való gondoskodásra
A képzési program tananyagegységei, a tananyagegységek céljai:
1.) tananyagegység:

Fogyatékosügyi nemzetközi és hazai jogszabályi környezet, jogi ismeretek és jogalkalmazás a fogyatékos felsőoktatási hallgatók vonatkozásában.

A tananyagegység célja: A fogyatékosügyi koordinátorok munkáját meghatározó hazai és nemzetközi irányadó dokumentumainak megismertetése.

2.) tananyagegység:

A felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátori munkához szükséges készségek fejlesztése.

A tananyagegység célja: A résztvevők számára betekintés nyújtása különböző, a szakmai kompetenciákat érintő tréningekbe. A saját fejlesztendő kompetencia területek felismerésének segítése. A résztvevőknek különböző fogyatékosságok átéléséhez lehetőség biztosítása.

3.) tananyagegység:

Sérülés-specifikus ismeretek (biológiai, pszichológiai és szociális alapismertetek, valamint a sajátos igények).

A tananyagegység célja: A résztvevők számára a sérülés-specifikus alap ismeretek megismerése a fogyatékossági típusok körében. Definíciók, csoportosítás, leggyakoribb kórokok, az ebből fakadó sajátos igények, pedagógiai konzekvenciák és a megsegítés módjai az alábbi fogyatékossági területeken: Látássérülés; hallássérülés; beszédsérülés; mozgáskorlátozottság; tanulási zavarok; autizmus; pszicho-szociális fogyatékosság; a fiatal felnőttkorban jelentkező leggyakoribb krónikus betegségek (diabetes; epilepsia; cardio-vasculáris betegségek; tumoros betegségek, veseelégtelenség, sclerosis multiplex, stb.)

4.) tananyagegység

Egyenlő esélyű hozzáférés.

A tananyagegység célja: A tananyagegység célja az egyenlő esélyű hozzáférés elvének megismerése, az egyetemes tervezés és az akadálymentes környezet biztosítása a felsőoktatási intézményekben.
Az egyenlő esélyű hozzáférés és az akadálymentes fizikai és info-kommunikációs környezet szempontjai.
Speciális eszközök megismerése és alapszintű használata.
Kommunikációs technikák megismerése és alapszintű alkalmazása, pl. Braille, jelnyelv, képernyőolvasó programok, jegyzetelés, feliratozás, könnyen érthető kommunikáció alapvető szabályai stb.

5.) tananyagegység

Fogyatékos emberek ellátásában működő szolgáltatások.

A tananyagegység célja: A résztvevő ismerje meg a fogyatékos személyek különböző szolgáltatásait, civil szervezeteit.

 • Hazai fogyatékos személyekkel foglalkozó nonporfit és civil szervezek és ezek szolgáltatásai (pl. érdekvédelem, elemi rehabilitáció, foglalkozási rehabilitáció, tolmácsiro-dák, támogató szolgálatok, stb.)
 • Tanácsadás a szolgáltatások igénybevételére
 • Együttműködés a civil szervezetekkel
6.) tananyagegység

A felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor feladata, kompetenciái.

A tananyagegység célja: A résztvevő ismerje meg a korszerű fogyatékosságügyi politikát, az inkluzív pedagógiai szemléletet, az igazolás módjait, a speciális szükségletek felmérést és a megsegítés megszervezését.

A képzési program hangsúlyosan gyakorlatokra épül, a készségfejlesztés és tapasztalatok gyűjtése a cél. Ennek érdekében minden tananyagrészben részben rövid elméleti megalapozás után a hangsúly a gyakorlati feladatokon van – kiscsoportokban történő szituációs gyakorlatok, mintafeladatok, hangzó szövegek elemzése, feldolgozása, szöveg-átalakítási gyakorlatok, értékelő megbeszélések, ötletbörze, terepgyakorlatok – valós helyzetek, megrendelések teljesítése, értékelése.

Képzési program során képzők által alkalmazott képzési módszerek:

előadás prezentációval, kiscsoportos feladat-feldolgozás, páros gyakorlatok, plenáris konzultáció, rövid plenáris ismertetés és konzultáció, játékos feladat-feldolgozás, páros gyakorlat, egyéni feladat-szövegfeldolgozás közös megbeszéléssel, közös kidolgozás, szituációs játékokkal való témafeldolgozás, diktálás, strukturált tapasztalati gyakorlatok elvégzése, esetmegbeszélés

A képzési program zárása: A képzési program hat tananyagegységből épül fel. Minden tananyagegység végén van számonkérés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele minden tananyagegység sikeres elvégzése.

Az egyes tananyagegységeket sikeresen kell zárnia a résztvevőnek ahhoz, hogy a következő tananyagegységen is részt vehessen.

A képzészárás dokumentuma: A képzés eredményes elvégzését a felnőttképzési törvény előírásaihoz igazodó Tanúsítvány igazolja.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a tananyagegységek sikeres zárása, valamint tananyagegységenként legalább 90%-os részvétel.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:
A megengedett hiányzás túllépése (max. az összóraszám 10 %-a) esetén a résztvevő látogatási igazolást kap, mely nem minősül tanúsítványnak, mivel a tanúsítvány a tanfolyamon való sikeres részvételt igazolja képzésben résztvevő számára.

A képzési program ütemezése:

Képzési napok:

 • 2018. február 22 – február 23.
 • 2018. március 22 – március 23.
 • 2018. április 26 – április 27.
 • 2018. május 30.- május 31.- június 1.
 • 2018. június 27.-június 28-június 29.
 • 2018. szeptember 26 – szeptember 27 – szeptember 28.

 

Az FSZK Nonprofit Kft. a képzési program szervezésével kapcsolatosan a változtatás jogát fenntartja!

A képzési program helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191. (Zepter irodaház)

A képzési program költsége: bruttó 140.000 Ft., amely az előadói díjat, valamint a tananyagok árát tartalmazza, a tananyagegységekhez tartozó számonkéréseknek külön pluszköltsége nincs.

Képzési díj befizetésének határideje: 2018. január 26.

Jelentkezés menete:

Kérjük, a jelentkezés megküldése előtt olvassa el itt található általános tájékoztatónkat!

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentáció:

 1. Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, a visszajelző e-mail kitöltendő, és postai úton megküldendő.
 2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó, és postai úton megküldendő.
 3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó, és postai úton megküldendő.

 

Az elektronikus jelentkezési határidő: 2018. január 19. 23 óra 55 perc

Az elektronikus jelentkezés kitöltése után egy visszajelző e-mailt fog kapni a regisztrált e-mail címére. A jelentkezési határidő leteltét követően a Képző intézmény tájékoztatja a jelentkezőt a képzés indításáról, annak feltételeiről. Kérjük, hogy ezt az e-mailt aláírva, a szakmai önéletrajzát, valamint a végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát postai úton az FSZK Nonprofit Kft. részére megküldeni szíveskedjen.

A papír alapú jelentkezési dokumentumok postai beérkezési határideje:
2018. január 26.

Kérjük, a borítékon az alábbi kódot feltüntetni szíveskedjen:
717031/2

A teljes képzési program megtekinthető az FSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési Csoport ügyfélszolgálatán.

Elérhetőségek:
1138 Budapest, Váci út 191.
(30) 756-71-87
felnottkepzes@fszk.hu
www.fszk.hu
Személyes ügyfél-fogadási idő (Előzetes időpontegyeztetés szükséges.)
Hétfő: 9-16
Kedd: 9-16
Szerda: 9-16
Csütörtök: 9-16
Péntek: 9-12

I.      KÉPZŐ INTÉZMÉNY JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1.     Képző intézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, egyúttal felelősséget vállal a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. A Képző intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.

2.     Képző intézmény vállalja, hogy biztosítja Résztvevő számára a képzési program megismerésének lehetőségét a képzés megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal. Résztvevő jogosult a felnőttképzési szerződéstől elállni, ezt Képző intézményhez intézett jognyilatkozatával teheti meg, és ezáltal a képzésen való részvételi szándékáról lemondhat díjfizetési kötelezettség nélkül. Ezen jognyilatkozat egyúttal a felnőttképzési szerződést felbontja. Amennyiben Résztvevő a képzés megkezdését követően kívánja elállási jogát érvényesíteni, Az elállásra egyebekben a Ptk. szabályai vonatkoznak.

3.     Képző intézmény a képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében bánatpénzt jogosult meghatározni, melynek mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százaléka.

II.   RÉSZTVEVŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1.     Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.

2.     A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon két alkalommal aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A képzés teljes ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Képzőnek írásban bejelenti.

3.     A képzésben résztvevő hozzájárul, hogy a Képző intézmény– a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

4.     A képzésben résztvevő tudomásul veszi,  adatait, illetve jelen képzéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Képző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek átadhatja.

5.     A képzésben résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Képző intézmény a képzés során tudomására jutó személyes adatait az Fktv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

6.     A képzésben résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Képző intézmény által kezelt adatok statisztikai célra, illetve a Képző intézménynek az Fktv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

 

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.