Személyközpontú megközelítés mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze – Kaposvár

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719057/3
A megítélt továbbképzési pontérték
35 pont
A képzés óraszáma
40 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

 

Továbbképzés címe: Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze

Továbbképzés típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Továbbképzési minősítés száma: S-05-059/2017

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 719057/3

Továbbképzés célja: A személyközpontú megközelítés elmélyítése és gyakorlása reflektív módon, adaptív szemléleti keretek között.

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

Továbbképzési program óraszáma: 40 óra

Továbbképzési program zárása: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a tréningen való jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

A továbbképzési programban résztvevők maximum létszáma: 20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (35 pont)

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 • „Azzal főzünk, amink van” – alapok és keretek
 • Személyi és személyes eszközök
 • Kapcsolatok
 • Önálló élet

A szakmai tanfolyam időpontjai:

 • 2019.03.18 – 2019.03.19. (hétfő – kedd)
 • 2019.04.15. – 2019.04.16. (hétfő – kedd)

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány – 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni két módon is lehetséges, kérjük olvassa el az alábbiakat figyelmesen!

Amennyiben Ön járt hozzánk és elvégezte a „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című, szociális területen minősített szakmai tanfolyamot, akkor Önnek az alábbi regisztrációs felületet kell kitöltenie és a regisztráció után kapott visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányt postai úton beküldenie.

Jelentkezési felület – azon résztvevőink számára, akik elvégezték „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című szociális szakmai tanfolyamot

Amennyiben Ön nem végezte el a „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című, szociális területen minősített szakmai tanfolyamot, akkor a képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.
A nyilatkozat sablonja innen letölthető.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, munkáltatói nyilatkozat eredeti példánya) postai úton való beküldésével lehet.

Jelentkezési felület – új jelentkezők részére, akik nem végezték el „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése”című szociális szakmai tanfolyamot

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.03.11. 14 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezésének határideje: 2019.03.13.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191. A borítékra kérjük írják rá 719057/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Czeglédi Andrea várja a czegledi.andrea@fszk.hu email címen, vagy a +36204463578 telefonszámon.