Indítható képzési programok

B képzési kör

 1. Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismeretket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára – E-000892/2014/B001
 2. A felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő hallgatókat segítő felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor – E-000892/2014/B002
 3. Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor –
  E-000892/2014/B004
 4. Intézményi férőhely-kiváltási menedzser – E-000892/2014/B005
 5. Augmentatív és alternatív kommunikációs tréner –
  E-000892/2014/B006
 6. Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő – E000892/2014/B007
 7. Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén – E000892/2014/B008

D képzési kör

 1. Autizmus-specifikus ismeretek a munkaerő-piaci szolgáltatásokban – E-000892/2014/D001
 2. Autizmus-specifikus mentorszülő képzés – E-000892/2014/D003
 3. Fogyatékos emberek ellátásában, integrációjában dolgozó szakemberek szupervíziója – E-000892/2014/D004
 4. Sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási és/vagy magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket nevelő szülők szülői kompetenciafejlesztése – E-000892/2014/D005
 5. Súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermeket nevelő szülőket támogató mentorszülő képzés – E-000892/2014/D006
 6. Egyenlő esélyű kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységek – 
  E-000892/2014/D007
 7. E-000892/2014/D008:
  Pozitív Viselkedéskezelés
 8. E-000892/2014/D009:
  Szexualitás és párkapcsolatok oktatása
 9. E-000892/2014/D010:
  Sportszakemberek kompetenciáinak bővítése értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő személyek inklúziójával kapcsolatosan
 10. E-000892/2014/D012:
  Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében
 11. E-000892/2014/D013:
  Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására
 12. E-000892/2014/D014:
  Szociális intézményi férőhely-kiváltást támogató mentor
 13. E-000892/2014/D015:
  Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéséhez tartozó képzők képzése
 14. E-000892/2014/D016:
  Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek családtagjainak kompetenciafejlesztése érdekérvényesítő és érdekvédelmi témakörben
 15. E-000892/2014/D017:
  Fogyatékos személyek felkészítése önálló/támogatott életvitelre
 16. E-000892/2014/D018:
  Fogyatékos személyek felkészítése tapasztalati szakértői tevékenység gyakorlására
 17. E-000892/2014/D019:
  Hálózati koordinátorok felkészítése az Információs és Koordinációs Pontok módszertani támogatására
 18. E-000892/2014/D020:
  Az Intenzív Interakció gyakorlata kommunikációban akadályozott személyek támogatásában.
 19. E-000892/2014/D021:
  Intézményvezetők felkészítése intézményeik autizmus-specifikus szolgáltatásainak fejlesztésére
 20. E-000892/2014/D022:
  Autizmus specifikus módszerek autizmussal élő gyermekek társas megértésének támogatására
 21. E-000892/2014/D023:
  Autista gyermek az óvodában – érzékenyítő program integrált óvodában dolgozó szakemberek számára
 22. E-000892/2014/D024:
  Az információs és Koordinációs Pontokban dolgozó hálózati koordinátorok felkészítése szervezetfejlesztés témakörben
 23. E-000892/2014/D025:
  A közművelődésben dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek közművelődési szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzférésének biztosítása
 24. E-000892/2014/D026:
  Autizmussal élő, 12-18 éves személyeket gondozó családtagok képzése és kompetenciafejlesztése
 25. E-000892/2014/D027:
  A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek akadálymentes szolgáltatáshoz való hozzájutására
 26. E-000892/2014/D028:
  Szemléletformáló tréning a közösségi közlekedés területén dolgozók számára
 27. E-000892/2014/D029:
  Szemléletformáló tréning a személyi- és vagyonőr szakmaterületen dolgozók számára
 28. E-000892/2014/D030:
  A fogyatékos személyek alapvizsgálatát és felülvizsgálatát végző szakemberek fogyatékossági ismereteinek bővítése
 29. E-000892/2014/D031:
  A fogyatékossági támogatás iránti kérelmek hatósági eljárásában résztvevő szakemberek fogyatékossági ismereteinek bővítése
 30. E-000892/2014/D032:
  A rehabilitációs hatóságok orvosszakértői bizottságaiban dolgozó asszisztensek fogyatékossági ismereteinek bővítése
 31. E-000892/2014/D033:
  Autizmus és felnőttkor
 32. E-000892/2014/D034:
  Autista diák az iskolában
 33. E-000892/2014/D035:
  Akadálymentes környezet. Gyakorlati alapismeretek az autizmus szempontú akadálymentesítéshez.
 34. E-000892/2014/D036:
  ’A’ mint Autizmus – érzékenyítő, ismeretterjesztő program autista gyerekeket és felnőtteket ellátó dolgozók számára
 35. E-000892/2014/D037:
  Ismeretek a látássérült személyek által használt tapintható írás – olvasási rendszerekről
 36. E-000892/2014/D038:
  Autizmus 5 lépésben; autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés