Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál engedélyezett képzési programok elégedettségi eredményei

Egyéb szakmai képzési körbe tartozó képzési programok (B képzési kör)

Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismereteket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára:

A felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő hallgatókat segítő felsőoktatási fogyatékosügyi koordinátor

Intézményi férőhely-kiváltási menedzser

Egyéb képzési körbe tartozó képzési programok (D képzési kör)

Autizmus-specifikus ismeretek a munkaerő-piaci szolgáltatásokban:

Autizmus-specifikus mentorszülő képzés:

Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés-autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára:

Fogyatékos emberek ellátásában, integrációjában dolgozó szakemberek szupervíziója

Súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermeket nevelő szülőket támogató mentorszülő képzés

Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében

Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására