Foglalkozási rehabilitáció témájával foglalkozó kiadványok

KOMP I. modell leírás

A KOMP program kialakításának célja az volt, hogy az oktatási intézményekben ne csak a végbizonyítvány megszerzése vagy „megszereztetése” legyen az iskolavezetés, a pedagógusok, a szülők és a diákok célja, hanem a munkába állás lehetőségének tudatosítása, ennek érdekében pedig a tudatos életpálya-tervezési tevékenység megvalósítása. Ezért került meghirdetésre a pályázati program, melyben 2 integráló szakiskola és 3…

módszertani kézikönyv, 38 oldal, magyar
2010

Részletek

KOMP II. – modell leírás

A program célja a KOMP I. program keretében megvalósult fejlesztés további évfolyamokra történő kiterjesztése, valamint több, korábban megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött szolgáltatás összeillesztése volt. Cél volt továbbá, hogy a szakiskolai pályaorientációs tevékenység megteremtse az alapot a munkatapasztalat szerzésre és a későbbiekben a nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz szükséges alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztésére, ezzel biztosítva a képzés, a…

módszertani kézikönyv, 107 oldal, magyar
2011

Részletek

Közfoglalkoztatás

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette újabb tájékoztató füzetét Közfoglalkoztatás címmel, mely röviden összefoglalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek az intézmények számára ebben a foglalkoztatási formában rejlenek. A kiadványsorozat a jövőben tovább folytatódik az Akkreditált foglalkoztatás, valamint Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez című füzetetekkel. Ezek, a már…

kiadvány, 17 oldal, magyar
2017

Részletek

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Hasznos ismeretek a látássérült emberek rehabilitációjában dolgozó szakembereknek, a látássérülés okairól és jellemzőiről, a felnőtt látássérült emberekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás tudnivalóiról, valamint a rehabilitációról. A rehabilitáció korszerű megközelítése a fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatásoktól új szemlélet kialakítását kívánja meg. A korábbi hagyományokkal szakítva az egyes rehabilitációs szakaszok nem tekinthetők különállónak, hanem egymásba illeszkednek, és a…

útmutató, 148 oldal, magyar
2008

Részletek

Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban

A kézikönyv arra vállalkozik, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalását támogató szakemberek eligazodását a szociális területtől igencsak eltérő üzleti szférában, felkészítse őket egy hatékony és eredményes kapcsolatrendszer kiépítéséhez és fenntartásához. A könyv szakmai lektorálását Szellő János a Pécsi Tudományegyetem KPVK címzetes egyetemi docense végezte, aki írásos véleményében az alábbiakat fogalmazta meg: A „Munkáltatói kapcsolatépítés…

módszertani kézikönyv, 215 oldal, magyar
2015

Részletek

Ráhangolás

„A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának a támogatása” című projekt záró kiadványa A 2008-2012 között zajló Ráhangolás program célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása volt.  

kiadvány, 44 oldal, magyar
2012

Részletek

Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve támogatott lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez címmel. A füzet célja, hogy a kiváltás során az egyéni és intézményi szinten megvalósuló foglalkozási rehabilitáció feladataihoz, valamint a foglalkoztatás fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek lehetséges költségelemeire felhívja…

kiadvány, 36 oldal, magyar
2017

Részletek

Szakmai ajánlás az intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításához

Az intézményi foglalkoztatás és foglalkozási rehabilitáció szemléletének, módszer- és eszközrendszerének, valamint külső kapcsolatrendszerének megújításában az egyik kulcsszerepet az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport játszhatja. Ez a szakmai kiadvány arra törekszik, hogy segítséget nyújtson az intézmények és fenntartóik számára az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport helyi, működtethető modelljének kialakításában.

kiadvány, 13 oldal, magyar
2018.

Részletek