Nevelés-oktatás témájával foglalkozó kiadványok

Gyakorlat teszi…

Munkahelyi Gyakorlat Értelmi sérült tanulók integrált munkavállalásra felkészítő programja A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) programot – értelmi sérült fiatalok integrált munkavállalását elősegítő iskolai modult – a Salva Vita Alapítvány dolgozta ki, amelyet elsőként 1996-ban Budapesten a Csalogány utcai Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában vezettek be. Az újszerű oktatási módszer arra keresett megoldást, hogy a végzős tanulók a felnőtt…

kiadvány, 24 oldal, magyar
2004

Részletek

Hallássérült fiatalok pályaorientációja és munkaerő-piaci integrációja

Diákok, szülők és szolgáltató intézmények körében végzett kutatási tapasztalatok tükrében A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet a „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” program keretében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány megbízásából 2009 júliusától novemberéig átfogó, kvantitatív kutatást végzett a hallássérült fiatalok iskolai és munkaerő-piaci integrációjának témakörében. A kutatás…

kutatási záróbeszámoló, 161 oldal, magyar
2009

Részletek

Járhat ő is iskolába!

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának eddigi tapasztalatairól szóló kiadványunk célja egyfelől az oktatási forma, másfelől a már meglévő intézményi gyakorlatok bemutatása. Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány jogelődje által a 2005-ös és a 2006-os évben támogatott kezdeményezéseket, és ezzel az adott intézmények munkájának megismerésére ösztönözzük az olvasót.

kiadvány, 248 oldal, magyar
2008

Részletek

KOMP I. modell leírás

A KOMP program kialakításának célja az volt, hogy az oktatási intézményekben ne csak a végbizonyítvány megszerzése vagy „megszereztetése” legyen az iskolavezetés, a pedagógusok, a szülők és a diákok célja, hanem a munkába állás lehetőségének tudatosítása, ennek érdekében pedig a tudatos életpálya-tervezési tevékenység megvalósítása. Ezért került meghirdetésre a pályázati program, melyben 2 integráló szakiskola és 3…

módszertani kézikönyv, 38 oldal, magyar
2010

Részletek

KOMP II. – modell leírás

A program célja a KOMP I. program keretében megvalósult fejlesztés további évfolyamokra történő kiterjesztése, valamint több, korábban megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött szolgáltatás összeillesztése volt. Cél volt továbbá, hogy a szakiskolai pályaorientációs tevékenység megteremtse az alapot a munkatapasztalat szerzésre és a későbbiekben a nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz szükséges alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztésére, ezzel biztosítva a képzés, a…

módszertani kézikönyv, 107 oldal, magyar
2011

Részletek

Mindenki számít! Mindenki értékes!

Tananyagok (modulleírások, tanári-, tanulói segédletek) a fogyatékos emberek holokausztja témakörében (9-12. évfolyam): Mindenki számít! – tanulásban akadályozott tanulók számára; Mindenki értékes! – középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára. A tananyag a „XX. századi Taigetosz – megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról” projekt keretében készült el.

tananyag, magyar
2013

Részletek

MONTÁZS projekt (EFOP 1.9.2) Megvalósíthatósági tanulmány

Az érvényben lévő Megvalósíthatósági Tanulmány A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése – EFOP 1.9.2-VEKOP-16 azonosító számú MONTÁZS projekt projekttervét tartalmazza. A projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk.

tanulmány, 230 oldal, magyar
2018

Részletek

Ráhangolás

„A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának a támogatása” című projekt záró kiadványa A 2008-2012 között zajló Ráhangolás program célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása volt.  

kiadvány, 44 oldal, magyar
2012

Részletek