Dolgozni Jó! című kiadvány

A kiváltási folyamatot támogató TÁRS Projekt tevékenységének jelentős része a kiváltásban érintett szakemberek, vezetők számára nyújt szakmai-módszertani segítséget. A lakók támogatása a változásban és a folyamatban elsősorban az intézmények és a fogyatékosságügyi tanácsadók feladata.

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja mégis úgy gondolta – figyelembe véve az intézménylátogatások és a szakemberekkel folytatott beszélgetések tapasztalatait –, hogy szükséges lehet olyan eszközök hozzáférhetővé tétele, amelyek közvetlenül a lakóknál hasznosulnak. Ezen indíttatásból készült el elsőként a Dolgozni jó! füzetsorozat.

A füzetek a könnyen érthető kommunikáció alábbi három szintjén íródtak:

  • 5. szint – Szöveg témaorientáló képpel: egy szöveghez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szöveg témáját.
  • 4. szint – Szövegegységek orientáló képpel: egy szövegrészhez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szövegegység témáját.
  • 2. szint – Képsorok mondattámogatással: egy képhez egy mondat tartozik, a mondat pontosítja a kép értelmét.

 

A sorozat első része három, önállóan vagy egymásra épülve is használható füzetből áll, melyek a könnyen érthető kommunikáció két szintjén (lásd fent: 5., 4.) készültek, hosszabb szövegrészekkel és képekkel:

  1. Dolgozni jó! Ismerkedés a munka világával
  2. Dolgozni jó! Munkatípusok
  3. Dolgozni jó! Jogok és kötelezettségek

A füzetek az információnyújtáson túl, feladatokat is tartalmaznak, amik élvezetesebbé, színesebbé és személyesebbé teszik azokat. Célunk, hogy az intézményben élő személyek kedvet kapjanak a munkavégzéséhez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket.

A sorozat második részét alkotja egy olyan könnyen érthető munkafüzet, amely a korábbi három füzet témáját foglalja össze a könnyen érthető nyelvezet egy harmadik szintjén (lásd fent: 2.): rövid mondatokkal és képekkel. A munkafüzet feldolgozásához készült két segédanyag. A segédletek ismertetik a kapcsolódási lehetőségeket a Dolgozni jó! sorozat többi tagjához, majd tematizált játékokat, feladatokat mutatnak be a munkafüzet egyéni vagy csoportos feldolgozásához.

A segédanyagok két felhasználói kör számára készültek. A köznyelvi változat a szakemberek munkáját hivatott támogatni, a könnyen érthető kommunikációval  íródott (lásd fent: 5. szint) pedig olyan értelmi fogyatékos személyeknek készült, akik mentorként, csoportvezetőként képesek levezetni a játékokat vagy akik egyénileg készülnek a munkavállalásra.

Azt, hogy az egyes lakók esetében melyiket érdemes használni, az intézményben dolgozók dönthetik el, hiszen ők ismerik legjobban ellátottjaikat.

A sorozat néhány kötete szerkeszthető formában is elérhető, így biztosítva a lehetőséget arra, hogy minden intézmény a lakói igényeihez, képességeihez alakíthassa azokat. Hozzáírhasson plusz információkat, feladatokat, vagy akár töröljön tartalmakat, esetleg egyes fogalmakat az intézményben használtakra cserélhessen.

Segédlet a Dolgozni Jó! füzetsorozat használatához


Ismerkedés a munka világával KÉK


Ismerkedés a munka világával


Munkatípusok KÉK


Munkatípusok


Jogok és kötelezettségek KÉK


Jogok és kötelezettségek


Munkafüzet KÉK


Segédlet a Munkafüzet használatához


Útmutató és Feladattár KÉK


Tématerület
Foglalkozási rehabilitáció
Intézményi férőhely kiváltás
Nyelv
magyar
Kiadvány típusa
Kiadvány
Szerző
TÁRS Foglalkoztatási Munkacsoport
Kiadó
FSZK Nonprofit Kft.
Kiadás éve
2018.

Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó egyéb kiadványok