Dolgozni Jó! című kiadvány

Dolgozni Jó!

A kiváltási folyamatot támogató TÁRS Projekt tevékenységének jelentős része a kiváltásban érintett szakemberek, vezetők számára nyújt szakmai-módszertani segítséget. A lakók támogatása a változásban és a folyamatban elsősorban az intézmények és a fogyatékosságügyi tanácsadók feladata.

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja mégis úgy gondolta – figyelembe véve az intézménylátogatások és a szakemberekkel folytatott beszélgetések tapasztalatait –, hogy szükséges lehet olyan eszközök hozzáférhetővé tétele, amelyek közvetlenül a lakóknál hasznosulnak. Ezen indíttatásból készült el elsőként a Dolgozni jó! füzetsorozat.

A füzetek a könnyen érthető kommunikáció alábbi három szintjén íródtak:

  • 5. szint – Szöveg témaorientáló képpel: egy szöveghez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szöveg témáját.
  • 4. szint – Szövegegységek orientáló képpel: egy szövegrészhez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szövegegység témáját.
  • 2. szint – Képsorok mondattámogatással: egy képhez egy mondat tartozik, a mondat pontosítja a kép értelmét.

 

A sorozat első része három, önállóan vagy egymásra épülve is használható füzetből áll, melyek a könnyen érthető kommunikáció két szintjén (lásd fent: 5., 4.) készültek, hosszabb szövegrészekkel és képekkel:

  1. Dolgozni jó! Ismerkedés a munka világával
  2. Dolgozni jó! Munkatípusok
  3. Dolgozni jó! Jogok és kötelezettségek

A füzetek az információnyújtáson túl, feladatokat is tartalmaznak, amik élvezetesebbé, színesebbé és személyesebbé teszik azokat. Célunk, hogy az intézményben élő személyek kedvet kapjanak a munkavégzéséhez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket.

A sorozat második részét alkotja egy olyan könnyen érthető munkafüzet, amely a korábbi három füzet témáját foglalja össze a könnyen érthető nyelvezet egy harmadik szintjén (lásd fent: 2.): rövid mondatokkal és képekkel. A munkafüzet feldolgozásához készült két segédanyag. A segédletek ismertetik a kapcsolódási lehetőségeket a Dolgozni jó! sorozat többi tagjához, majd tematizált játékokat, feladatokat mutatnak be a munkafüzet egyéni vagy csoportos feldolgozásához.

A segédanyagok két felhasználói kör számára készültek. A köznyelvi változat a szakemberek munkáját hivatott támogatni, a könnyen érthető kommunikációval  íródott (lásd fent: 5. szint) pedig olyan értelmi fogyatékos személyeknek készült, akik mentorként, csoportvezetőként képesek levezetni a játékokat vagy akik egyénileg készülnek a munkavállalásra.

Azt, hogy az egyes lakók esetében melyiket érdemes használni, az intézményben dolgozók dönthetik el, hiszen ők ismerik legjobban ellátottjaikat.

A sorozat néhány kötete szerkeszthető formában is elérhető, így biztosítva a lehetőséget arra, hogy minden intézmény a lakói igényeihez, képességeihez alakíthassa azokat. Hozzáírhasson plusz információkat, feladatokat, vagy akár töröljön tartalmakat, esetleg egyes fogalmakat az intézményben használtakra cserélhessen.

Segédlet a Dolgozni Jó! füzetsorozat használatához


Ismerkedés a munka világával KÉK


Ismerkedés a munka világával


Munkatípusok KÉK


Munkatípusok


Jogok és kötelezettségek KÉK


Jogok és kötelezettségek


Munkafüzet KÉK


Segédlet a Munkafüzet használatához


Útmutató és Feladattár KÉK


Tématerület
Foglalkozási rehabilitáció
Intézményi férőhely kiváltás
Nyelv
magyar
Kiadvány típusa
Kiadvány
Szerző
TÁRS Foglalkoztatási Munkacsoport
Kiadó
FSZK Nonprofit Kft.
Kiadás éve
2018.

Ez a kiadvány a TÁRS projekt - EFOP 1.9.1 projekt keretében készült.

Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó egyéb kiadványok