Jogi inkonzisztencia vizsgálat I. szaktanulmány című kiadvány

Jelen szaktanulmány a szociális intézményi férőhelykiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítását célzó  „TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016- 00001)” projekt keretében megvalósuló Jogi inkonzisztencia vizsgálat első részeként jelenik meg, mely kutatási tevékenységet megvalósító partner a Kézenfogva Alapítvány.

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a férőhelykiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül létrejött és már működő támogatott lakhatást működtető szolgáltatók számára milyen jogszabályi rendelkezések okoznak nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, és javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a nehézségek csökkentésére. A tanulmány fókuszában nem a nemzetközi egyezménynek, jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata áll elsősorban, hanem a feltárt diszfunkciók talaján a hazai szabályozási környezetben fellelhető inkonzisztenciák elemzésére és értékelésére irányul – de a vizsgálat természetesen hangsúlyt fektet a nemzetközi joganyag előremutató elvei érvényesülésének vizsgálatára, rámutatva a támogatott lakhatás hazai szabályozásában a közösségi alapú ellátás progresszív elemeinek térnyerését elősegítő és gátoló rendelkezésekre.

Jelen szaktanulmány a TÁRS projektben – fenntartók, szolgáltatók, igénybevevők, szakemberek, egyéb érintett szervezetek bevonásával – megvalósított kutatási munkák során feltárt kulcsproblémák, gyakorlati tapasztalatok alapján tématerületenként, problémakörönként elemzi a támogatott lakhatás releváns jogi szabályozási hátterét, a támogatott lakhatás létrehozása valamint működtetése szempontjából releváns szociális és más ágazati törvényeket, végrehajtási rendeleteket, fókuszálva a jogi szabályozásban fellelhető ellentmondások, hiányosságok, ütközések feltárására. A tanulmány minden tématerülethez kapcsolódóan javaslatokat fogalmaz meg, utolsó egységként pedig tartalmazza megállapításainak és javaslatainak összegzését.

A tanulmány az FSZK megbízásából az a TÁRS projekt – EFOP 1.9.1 projekt keretében készült, a Kézenfogva Alapítvány megbízásából dr. Gazsi Adrienn készítette.

Tématerület
Intézményi férőhely kiváltás
Nyelv
magyar
Kiadvány típusa
Kiadvány
Szerző
Dr. Gazsi Adrienn (Kézenfogva Alapítvány megbízásából)
Kiadó
FSZK Nonprofit Kft.
Kiadás éve
2018
Oldalszám
63 oldal
Kiadvány státusza az FSZK könyvtárában
Letölthető

Letöltöm a kiadványt

Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó egyéb kiadványok