Komplex kiváltási szükségletfelmérés (EKISz2 és EKKiFeT) GYIK 1. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Az ellátott számára készítendő egyéni fejlesztési terv hogyan kapcsolódik az EKKiFeT tartalmához? 

Válasz: Jogszabály szerint az ellátott számára egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, amíg ápoló-gondozó célú bentlakásos intézményben él, amennyiben támogatott lakhatásba költözik az ellátott, akkor a továbbiakban egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.

Az EKISz2 és az EKKiFet egy felkészítést támogató eszközrendszer, amely azt segíti, hogy az ellátott a támogatott lakhatásba költözést megelőzően minél hatékonyabban, a személyes céljait minél inkább figyelembe véve készülhessen fel az új lakhatási formában jelentkező kihívásokra. Az EKKiFeT tartalmában részben fedi az egyéni fejlesztési terv jogszabály által előírt tartalmát, ugyanakkor több és más területekre is kiterjed, tehát komplexebb megközelítésű dokumentum. A férőhely-kiváltási folyamat során az intézmény szakmai munkatársainak kell eldönteniük, hogy milyen módon hívják segítségül az EKISz2 – EKKiFeT módszertan útmutatásait, valamint milyen tartalommal bővítik a meglévő egyéni fejlesztési terv sablonjukat. Az EKISz2 – EKKiFeT eszközrendszer erre a férőhely-kiváltási folyamatra optimalizált eszköz, használata segíti a támogatott önálló életre való felkészülést és felkészítést, így javasoljuk, hogy minél több elemét használják munkájuk során. Amennyiben megfelelőnek és az ellátottak igényeihez igazítottnak látják, akár a jelenleg használt egyéni fejlesztési terveik helyett használhatják teljes egészében az EKKiFeT-et egyéni fejlesztési tervként (ebben az esetben a jogszabály által intézménytípushoz előírt egyéni tervdokumentum elnevezésének is szerepelnie kell a dokumentum fejlécében).

Az EKISz2 és EKKiFeT eszközrendszer célja a szolgáltatást igénybe vevő emberek önálló életviteli és önellátási képességeinek, kompetenciáinak, valamint a foglalkoztathatóság és a foglalkozási rehabilitációs szükségletek munkavégzés és feladatellátás közben történő felmérése; továbbá annak a meghatározása, hogy az egyénnek milyen beavatkozásokra: támogatásra, fejlődést lehetővé tevő szolgáltatásokra, tevékenységekre van szüksége a támogatott lakhatásra történő felkészülés során. Az EKISz2 és az EKKiFeT együttesen képet adnak arról, hogy mely lépések és milyen felkészítés, beavatkozások, környezeti adaptációs eszközök szükségesek a minél önállóbb életvezetés eléréséhez, a támogatott életvitel megvalósításához. Az eszközrendszer alkalmazásával csökkenthetőek vagy átstrukturálhatóak a támogatási szükségletek. A költözést követően a módszer a támogatott lakhatásban élő személy fejlődésének nyomon követésére, további fejlesztési irányok és újabb célok meghatározására is használható.

Az EKKiFeT a felmérési-tervezési folyamatot szintetizáló dokumentum, ennek megfelelően tartalmazza:

  • A személyközpontú tervezés eredményeként meghatározott személyes célt;
  • A cél eléréséhez szükséges részcélokat;
  • Azokat a területeket, ahol felmérést tervezünk;
  • A beavatkozást, fejlesztést igénylő alapkészségek és részképességek fejlesztése érdekében tervezett személyes beavatkozásokat, fejlesztési-tanítási-oktatási tevékenységek megnevezését, felelősök és határidők kijelölésével;
  • Tervezett eszközös beavatkozásokat, környezeti átalakításokat felelősök és határidők kijelölésével;
  • Az egészségügyi, terápiás, támogató és segítő technológiákkal kapcsolatos beavatkozásokat az igény, szükséglet megfogalmazásával és felelősök, valamint határidők kijelölésével;
  • A felméréshez és fejlesztéshez szükséges környezeti feltételeket;
  • Foglalkoztatással kapcsolatos információkat és terveket;
  • Lakhatással kapcsolatos igényeket;
  • Egyéb fontos és rögzítendő információkat.

A terv mellékletei a személyközpontú terv, a készségfelmérés eredményei, valamint a kockázatkezelési tervek.